Konstytucje i prawo konstytucyjne na świecie

Data konferencji: 2021-12-18
Data nadsyłania abstraktów: 4 grudnia, 2021
Miejsce konferencji: MS Teams
Organizator: Center For American Studies
Opłata konferencji: 99
Publikacja pokonferencyjna: Iistnieje taka możliwość

Szanowni Państwo!
Center For American Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. “Konstytucje i prawo konstytucyjne na świecie”.

KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 18 grudnia 2021 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams. (W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 19 grudnia 2021).

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat konstytucji i szeroko pojętego prawa konstytucyjnego oraz zagadnień ustrojowych i problemów ze styku prawa i nauk politycznych.Konstytucje oraz prawo konstytucyjne poruszymy tak w perspektywie współczesnej, jak i historycznej.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• Konstytucje pisane i niepisane
• Prawa człowieka i prawo konstytucyjne
• Ograniczenia (i pominięcia) praw człowieka w różnych konstytucjach
• Postanowienia, które powinny/nie powinny być zawarte w konstytucjach
• Prawa majątkowe w konstytucjach
• Systemy prezydenckie i parlamentarno-gabinetowe
• Regulacje podatkowe w konstytucjach
• Stany wyjątkowe
• Sądy konstytucyjne i ich rola
• Porównanie konstytucji
• Praworządność
• Zasady prawa
• Ochrona wartości konstytucyjnych
• Sądy najwyższe i konstytucje
• i wiele innych!Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

KOMITET NAUKOWY
• Prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk (Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu)
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE
UCZESTNICTWO CZYNNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) z zachowaniem wymogów formalnych oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/C4a4VknUSTDiGTqL6
• Akceptacja Regulaminu konferencji w formularzu – Regulamin dostępny jest pod niniejszym linkiem:
https://tinyurl.com/y4ecxjk3
• Powyższych czynności należy dokonać do godz. 23.59 dnia 4 grudnia 2021 r. (termin ten nie zostanie przedłużony);
• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 6 grudnia 2021 r.Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów. Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 5 grudnia 2021 r.

UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/pTfHjTxCtah5YQqb6
• Czynności tej należy dokonać do godz. 23.59 dnia 11 grudnia 2021 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);
• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;
• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 13 grudnia 2021 r.

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 119 zł – certyfikat papierowy dostarczany pocztą
• 99 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailowąUCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członka zarządu stowarzyszenia PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „<imię i=”” nazwisko=””> – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja pt. “Konstytucje i prawo konstytucyjne na świecie”*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współwystąpienia dwójki autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.</imię>

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT;
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi;
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji;
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwóch uczestników (opłatę należy pomnożyć przez ilość prelegentów);
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień);
• Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane pocztą tradycyjną/mailową w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski);
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: https://tinyurl.com/y4ecxjk3

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt poprzez wiadomość prywatną skierowaną na Facebooku do Center For American Studies. Do zobaczenia na konferencji!

Dyscyplina naukowa: Prawo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych