KRIMED, Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej

Data konferencji: 2021-11-26
Data nadsyłania abstraktów: 22 listopada, 2021
Miejsce konferencji: online
Organizator: Krimed
Opłata konferencji: -
Publikacja pokonferencyjna: -

Celem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KRIMED “Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej” jest stworzenie forum dla wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami oraz prezentacji najciekawszych i najnowszych osiągnięć w kryminalistyce i medycynie sądowej oraz zwiększenie świadomości wśród studentów dotyczącej istotnej roli medycyny sądowej i kryminalistyki w edukacji, sądownictwie oraz ich umiejscowienia w procesie karnym.

Dyscyplina naukowa: kryminalistyka, medycyna sądowa
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych