Kulturowe oraz społeczne aspekty reklamy i marketingu

Data konferencji: 2020-12-12
Data nadsyłania abstraktów: 28 listopada, 2020
Miejsce konferencji: Kraków (ONLINE)
Organizator: Koło Naukowe Studentów Socjologii AGH, Fundacja "dzień dobry! kolektyw kultury"
Opłata konferencji: 119 zł
Publikacja pokonferencyjna: Tak

Koło Naukowe Studentów Socjologii AGH oraz Fundacja “dzień dobry! kolektyw kultury” zapraszają na interdyscyplinarną, ogólnopolską konferencję naukową „Kulturowe oraz społeczne aspekty reklamy i marketingu”, która odbędzie się w dniach 12-13 grudnia 2020 na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (online).

Pomimo tego, że konferencja odbędzie się w przestrzeni internetowej, po jej zakończeniu wyślemy Państwu listem poleconym priorytetowym (rejestrowanym) odpowiednio zabezpieczone papierowe zaświadczenie o udziale. Zaświadczenia dotrą do Państwa w pierwszym tygodniu po konferencji.

TEMATYKA KONFERENCJI
Reklama to bardzo specyficzny obszar naszej kultury: z jednej strony nieco pogardzany (jako siła napędowa nieustannej konsumpcji), z drugiej – nieodzowny w warunkach wolnorynkowej gospodarki. Proponujemy, by przyjrzeć się marketingowi krytycznie, ale bez uprzedzeń. Chcemy przeanalizować, w jaki sposób reklama wpływa na całokształt kultury – i odwrotnie: jakim wpływom sama ulega.

W zakresie tematycznym konferencji mieszczą się referaty dotyczące szeroko pojętych zagadnień związanych z reklamą i marketingiem. Chętnie wysłuchamy wystąpień dotyczących między innymi:

✅ historii reklamy i marketingu,
✅ analizy i interpretacji wybranych komunikatów reklamowych,
✅ storytellingu w reklamie,
✅ językowych aspektów reklamy,
✅ intertekstualności oraz konwergencji mediów w obszarze marketingu,
✅ klipów reklamowych jako dzieł audiowizualnych,
✅ oddolnych postaw wobec reklamy (np. taktyki oporu, partyzantka semiotyczna),
✅ psychologicznych aspektów reklamy,
✅ marketingu politycznego,
✅ nowych form marketingu (np. marketing online, marketing partyzancki),
✅ prawnych uwarunkowań reklamy i marketingu,
✅ społecznej odpowiedzialności reklamy oraz jej aspektów etycznych,
✅ kultury (w tym organizacyjnej) podmiotów związanych z reklamą,
✅ różnic kulturowych wpływających na treść i formę reklamy.

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje badawcze związane z tematyką konferencji.

➡️ KOGO ZAPRASZAMY?
Do udziału w konferencji zapraszamy osoby związane z socjologią, kulturoznawstwem, marketingiem i zarządzaniem, naukami o mediach, językoznawstwem, literaturoznawstwem, pedagogiką, antropologią kulturową, naukami o sztuce, filologią, prawem, psychologią, politologią oraz pozostałymi naukami humanistycznymi i społecznymi. Do udziału zachęcamy:
✅ studentów;
✅ doktorantów;
✅ pracowników naukowych;
✅ osoby spoza środowiska akademickiego.

➡️ TERMINY
✅ przyjmowanie zgłoszeń: do 28 listopada 2020;
✅ informacja o kwalifikacji zgłoszeń: do 30 listopada 2020;
✅ konferencja: 12-13 grudnia 2020,
✅ nadsyłanie tekstów: do 17 stycznia 2021.

➡️ ZGŁOSZENIA
W celu zgłoszenia udziału należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://forms.gle/SVo47kpbnBe5Qm6p6

Do 30 listopada 2020 zostaną wysłane maile zwrotne z informacją o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszenia. Jeżeli w tym dniu nie otrzymają Państwo wiadomości, prosimy o sprawdzenie skrzynki ze spamem bądź skontaktowanie się z nami, ponieważ każda osoba, która wysłała zgłoszenie, otrzymuje od nas odpowiedź o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszenia. Jej brak nie powinien mieć miejsca.

➡️ PRZEBIEG KONFERENCJI
Konferencja będzie polegać na wygłaszaniu przez Uczestników referatów. Przewidziany czas każdego wystąpienia to 15 minut plus czas dodatkowy przeznaczony na dyskusję.

Konferencja odbędzie się w udostępnionych przez organizatorów „pokojach” Google Meet (co wymaga posiadania konta Gmail). Dyskusja będzie moderowana. Do wzięcia udziału w konferencji wymagany jest jedynie mikrofon – nie ma konieczności udostępniania obrazu z kamery internetowej.

➡️ PUNKTOWANA PUBLIKACJA Z LISTY WYDAWNICTW
Recenzowana monografia z ISBN w wersji elektronicznej ukaże się w Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, które znajduje się na ministerialnej liście wydawnictw punktowanych (indywidualny identyfikator wydawnictwa: 71300). Za publikację w tym wydawnictwie przysługuje 80 punktów.
[https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii-naukowych]

Termin publikacji wynosi około 3,5 miesiąca (liczonego od dnia zakończenia naboru tekstów).

➡️ UDZIAŁ BIERNY
Udział bierny (bez wygłoszenia referatu, zaświadczenia oraz udziału w publikacji) jest bezpłatny. Chęć udziału biernego prosimy zgłaszać przez formularz wpisując w polu „Tytuł wystąpienia” – „udział bierny”. Aby zgłosić potrzebę zaświadczenia o udziale biernym, prosimy w polu „Uwagi dla organizatorów” wpisać „Zaświadczenie o udziale biernym”.

➡️ KOMITET ORGANIZACYJNY
– dr Joanna Roś (Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Narodowa w Warszawie)
– dr Michal Kručko (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach)
– dr Tomasz Błaszczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
– mgr Kamil M. Wieczorek (Fundacja dd!kk)
– lic. Joanna Turchan (KNSS, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
– lic. Karolina Pach (KNSS, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

➡️ KONTAKT
W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do przesyłania wiadomości na nasz adres kontaktowy: ddkk.fundacja.krakow@gmail.com

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO GRUPY POŚWIĘCONEJ KONFERENCJOM NAUKOWYM:
www.facebook.com/groups/konferencje.naukowe.ogolnopolskie.zagraniczne

Dyscyplina naukowa: Filozofia, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Organizacja i Zarządzanie, Media i Komunikowanie, Pedagogika, Psychologia, Socjologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina sztuki