Legal Drafting in English Made Easy!

Data konferencji: 2021-06-11
Miejsce konferencji: Microsoft Teams
Organizator: Center for American Studies, Center for European Studies
Opłata konferencji: Depends on participation form
Publikacja pokonferencyjna: no
The Center For American Studies and the Center For European Studies in cooperation with the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University would like to invite you to participate in an intense certified weekend course titled “Legal Drafting in English Made Easy!”
The practical character of the “Legal Drafting in English Made Easy!” course is designed specifically for lawyers, businesspeople, independent contractors, as well as governmental and nongovernmental officials. The course, however, is open to everyone who wants to improve their legal drafting abilities.
The online nature of the course held via Microsoft Teams makes it accessible for those who are busy during the week.
➡️ 𝐖𝐇𝐄𝐍 𝐈𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐂𝐎𝐔𝐑𝐒𝐄?
The course begins on Friday afternoon at 6 pm (June 11) and ends on Sunday afternoon at 3.30 pm (June 13), making it fully accessible to those who work or study during the week.

➡️𝐖𝐇𝐘 𝐒𝐇𝐎𝐔𝐋𝐃 𝐘𝐎𝐔 𝐑𝐄𝐆𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑?
Because our “Legal Drafting in English Made Easy!” course taught by an English native speaker/legal scholar is strictly practical.
• You will learn the terminology necessary to develop your skills in legal drafting in English
• You will finally understand what makes or brakes your legal writing
• You will acquire abilities which are critical for drafting complex, real-life legal documents (contracts, motions, pleadings, memoranda, briefs, and more).

➡️𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐘 𝐏𝐑𝐀𝐂𝐓𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐂𝐎𝐔𝐑𝐒𝐄 𝐒𝐓𝐑𝐔𝐂𝐓𝐔𝐑𝐄
I. TERMINOLOGY (Friday 6 pm – 8.15 pm)
A. USA vs Poland: Important Differences
B. Latin Terms: When and How To Use Them
C. Legal Documents: Problems & Examples
II. WRITING SEMINAR (Saturday 10.30 am – 3.30 pm)
A. Legal Memoranda
B. Pleadings
C. Power of Attorney
III. WRITING SEMINAR (Sunday 10.30 am – 3.30 pm)
A. Motions
B. Contracts
C. Briefs
IV. ONLY AT CFAS – DRAFT ASSESSMENT!
Besides the workshop format of each seminar, the interactive nature of the course will entail the instructor asking participants to write a draft of a selected legal document. The draft will be then reviewed by the instructor, giving each participant a chance to learn from his or her own mistakes.
➡️𝐂𝐎𝐔𝐑𝐒𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐄𝐑𝐈𝐀𝐋𝐒
Every participant of the course will receive a package of free materials for self-study of Legal English.
➡️𝐈𝐍𝐒𝐓𝐑𝐔𝐂𝐓𝐎𝐑
👨‍💻 Mr. J. Patrick Higgins (USA) is an interdisciplinary scholar working across the fields of law, economics and political science. An alumnus of George Mason University and Virginia Polytechnic Institute and State University, he is currently associated with the University of Łódź, Faculty of Law and Administration, and the Alexis de Tocqueville Center for Political and Legal Thought. Author of many law journal papers, Mr. Higgins has many years of experience in editing law books, papers, and other documents.
Mr. Higgins believes that “legal writing is a craft taught best using real-life, practical examples”. His American approach to teaching makes our Legal Drafting course understandable for everyone who possesses at least a basic command of the English language.
The course is taught entirely in English.
✅𝐂𝐄𝐑𝐓𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐓𝐄
All of our courses are certified. You will be awarded an official digital certificate signed by the Center For American Studies’ President and our Director of Academic Affairs (you may then print the certificate​ at home, use it to apply for various academic positions, or simply post it to your LinkedIn or other professional channels​).
➡️ 𝐏𝐑𝐈𝐂𝐄
Regular price: 469 PLN / 103 EUR

❗Promotional price (only if you register before 23.59 on May 26, 2021): 299 PLN / 66 EUR ❗
➡️ 𝐄𝐀𝐒𝐘 𝐑𝐄𝐆𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍
Please register using this short form:
https://forms.gle/vw8saHxWvPE4vB9d9
That’s all you need to do to register!
The final deadline for registration: June 2, 2021.
➡️ 𝐐𝐔𝐄𝐒𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒?
Please send all of your questions to the Center For American Studies Facebook page via a private message. See you online!
–––––––––– INFORMATION IN POLISH ––––––––––
Center For American Studies oraz Center For European Studies działające we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w intensywnym i certyfikowanym weekendowym szkoleniu z zakresu pisanego języka angielskiego prawniczego: “Legal Drafting in English Made Easy!”
W ramach szkolenia opanują Państwo sztukę niezbędną każdemu prawnikowi, managerowi czy przedsiębiorcy: sztukę sporządzania pism, umów oraz innych dokumentów prawnych (procesowych i nieprocesowych) w języku angielskim.
➡️𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?
Szkolenie “Legal Drafting in English Made Easy! rozpoczyna się w piątek 11 czerwca o 18.00, zaś kończy w niedzielę 13 czerwca o 15.30.
➡️𝐃𝐋𝐀𝐂𝐙𝐄𝐆𝐎 𝐖𝐀𝐑𝐓𝐎?
Ponieważ nasze certyfikowane szkolenie “Legal Drafting in English Made Easy!” prowadzone przez native speakera z USA, badacza prawa i absolwenta George Mason University ma ściśle praktyczny charakter.
• Poznasz terminologię niezbędną do rozwinięcia swoich umiejętności w zakresie redagowania dokumentów prawnych w języku angielskim
• Zrozumiesz co sprawia, że Twoje prawnicze pisma będą się wyróżniać precyzją i poprawnością
• Zdobędziesz umiejętności kluczowe dla sporządzania złożonych pism i dokumentów występujących w realnym obrocie prawnym (umowy, pozwy, wnioski, pisma procesowe, wezwania, memoranda, briefy i inne).
➡️𝐃𝐋𝐀 𝐊𝐎𝐆𝐎?
Praktyczny charakter szkolenia “Legal Drafting Made Easy!” sprawia, że jest ono adresowane przede wszystkim do prawników, przedsiębiorców, a także pracowników spółek oraz urzędników rządowych i pozarządowych. Szkolenie jest jednak otwarte dla wszystkich, którzy chcą opanować umiejętność sporządzania anglojęzycznych dokumentów prawnych.
Internetowy format szkolenia prowadzonego za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams sprawia, że jest ono idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy są zajęci pracą w ciągu tygodnia.
Językiem szkoleniowym “Legal Drafting in English Made Easy!” – z uwagi na narodowość prowadzącego (USA) – jest język angielski.
➡️𝐖𝐘𝐒𝐎𝐂𝐄 𝐏𝐑𝐀𝐊𝐓𝐘𝐂𝐙𝐍𝐘 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌
I. TERMINOLOGY (Piątek 18.00-20.15)
A. USA vs Poland: Important Differences (różnice między polską/kontynentalną a amerykańską terminologią prawniczą)
B. Latin Terms: When and How To Use Them (łacina prawnicza – kiedy używać jej w anglojęzycznych pismach prawniczych)
C. Legal Documents: Problems & Examples (anglojęzyczne dokumenty prawne – problemy i przykład)
II. WRITING SEMINAR (Sobota 10.30-15.30)
A. Legal Memoranda (memoranda)
B. Pleadings (pisma procesowe)
C. Power of Attorney (pełnomocnictwa)
III. WRITING SEMINAR (Niedziela 10.30-15.30)
A. Motions (wnioski)
B. Contracts (umowy)
C. Briefs (akta sprawy)
IV. TYLKO W CFAS – DRAFT ASSESSMENT!
Poza warsztatowym formatem zajęć, interaktywność szkolenia w ramach “Legal Drafting in English Made Easy!” polegać będzie także na tym, że prowadzący poprosi uczestników o napisanie szkicu wybranego pisma przy wykorzystaniu prawniczego języka angielskiego. Szkic zostanie następnie sprawdzony pod kątem poprawności i precyzji sformułowań przez prowadzącego, dając uczestnikom możliwość wymiernego uczenia się na własnych błędach.
➡️𝐌𝐀𝐓𝐄𝐑𝐈𝐀Ł𝐘 𝐊𝐔𝐑𝐒𝐎𝐖𝐄
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zestaw darmowych materiałów do samodzielnej nauki Legal English także po zakończeniu szkolenia.
➡️𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐀̨𝐂𝐘
👨‍💻 Pan J. Patrick Higgins (USA) jest interdyscyplinarnym naukowcem zajmującym się problemami ze styku prawa, ekonomii i nauk politycznych. Absolwent George Mason University i Virginia Polytechnic Institute and State University, obecnie związany z Uniwersytetem Łódzkim, Wydziałem Prawa i Administracji oraz Centrum Myśli Politycznej i Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a. Pan Higgins jest autorem wielu naukowych tekstów prawniczych. Swoje wieloletnie doświadczenie zawdzięcza również pracom nad redakcją anglojęzycznych książek i artykułów prawniczych.
Zdaniem Pana Higginsa “pisanie pism i dokumentów prawnych to sztuka, której najlepiej uczy się na praktycznych przykładach z życia wziętych”. Jego amerykańskie podejście do nauczania sprawia, że nasz kurs “Legal Drafting in English Made Easy!” będzie zrozumiały dla każdego, kto posiada podstawową znajomość języka angielskiego (sugerowany poziom wyjściowy znajomości angielskiego to B1/B2).
✅𝐂𝐄𝐑𝐓𝐘𝐅𝐈𝐊𝐀𝐓
Wszystkie nasze szkolenia są oficjalnie certyfikowane. Każdy uczestnik otrzyma cyfrowy certyfikat opatrzony podpisem Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. akademickich Center For American Studies. Cyfrowy certyfikat w formacie PDF można następnie wykorzystać do samodzielnego wydruku, umieszczenia w CV lub na portalu LinkedIn czy aplikowania na rozmaite stanowiska pracy, uczelnie i granty.
Certyfikat zawiera również nazwisko prowadzącego szkolenie.
➡️𝐊𝐎𝐒𝐙𝐓 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐀
Cena regularna: 469 PLN

❗Cena promocyjna (tylko jeśli zarejestrujesz się przed 23.59 dnia 26 maja 2021): 299 PLN ❗
➡️𝐏𝐑𝐎𝐒𝐓𝐀 𝐑𝐄𝐉𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀𝐂𝐉𝐀 𝐍𝐀 𝐊𝐔𝐑𝐒
Prosimy rejestrować się na kurs przy użyciu krótkiego formularza: https://forms.gle/5tUDoUWVVTCgurKFA
To wszystko! Po dokonaniu zgłoszenia, formularz automatycznie generuje odpowiedź o wpłynięciu Państwa danych do systemu.
Ostateczny termin zgłoszeń: 2 czerwca 2021.
➡️𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?
Wszelkie pytania prosimy kierować do Center For American Studies drogą wiadomości prywatnej na fanpage’u na Facebooku lub na legalenglish@cfaspoland.org. Do zobaczenia online!
Dyscyplina naukowa: Legal activities
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych