Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Badania nad Faszyzmem „Jakie Antyfaszyzmy? Jak działać?”

Data konferencji: 2020-11-25
Data nadsyłania abstraktów: 6 listopada, 2020
Miejsce konferencji: Warszawa (ONLINE)
Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Wydział Filozofii UW, Koło Badań nad Nowym Autorytaryzmem
Opłata konferencji: 100 zł
Publikacja pokonferencyjna: -

Serdecznie zapraszamy do udziału w Drugiej Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Badań Nad Faszyzmem „Jakie Antyfaszyzmy? Jak działać?” organizowanej w dniach 25-27 listopada 2020 roku przez Wydział Filozofii UW, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Koło Badań nad Nowym Autorytaryzmem UW.

Propozycje wystąpień proszę przesyłać do 6 listopada. Kontakt: kbna.uw@gmail.com. Więcej szczegółów poniżej.

Konferencja jest kontynuacją I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej  „Badania nad faszyzmem”, która miała miejsce w listopadzie 2019 roku (https://badanianadfaszyzmem.eu). Wtedy przedmiotem naszych dyskusji były korzenie, uwarunkowania, historie i najbardziej dotkliwe współczesne przejawy faszyzmu. W tym roku chcemy skupić się na antyfaszyzmach i dyskutować rozmaite stare czy dzisiejsze strategie oporu wobec faszyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem strategii feministycznych, antyrasizmu, jak w ruchu Black Lives Matter, organizacji romskich oraz innych grup mniejszościowych, a także problemu stosunku do państwa i przemocy, które postrzegamy jako najważniejsze obszary opozycji wobec nurtów faszystowskich na świecie.

Współcześnie najbardziej wyraziste próby oporu wobec biopolitycznych prób przywracania faszyzmu przychodzą ze strony kobiet, choć takie ruchy jak Black Lives Matter, europejskie sieci wsparcia dla uchodźczyń i uchodźców czy tradycyjne organizacje antyfaszystowskie również tworzą żywy, mocny front antyfaszyzmu. W teorii polityki, w filozofii, w studiach nad prawem, etnicznością, płcią, kulturą, rasą i tożsamościami płciowymi pojawił się szereg nowych koncepcji antyfaszyzmu. Chcemy przyjrzeć się antyfaszyzmowi również od tej teoretycznej strony, w związku z czym serdecznie zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli wszystkich dyscyplin humanistyki, nauk społecznych, prawnych, jak też badaczki oraz badaczy ruchów społecznych, a także aktywistów czy aktywistki.

Tematy, na które chciałybyśmy zwrócić szczególną uwagę, choć nie zamierzamy się do nich ograniczać, to między innymi: Feminizm jako antyfaszyzm; Państwo i przemoc; Przechwycenie demokratycznego państwa przeciw faszyzmowi?; Antyfaszystowskie populizmy?; Opór wobec państwa stanu wyjątkowego; Strategie antyfaszystowskie; Teoria krytyczna w XXI wieku; Rizomatyczny antyfaszyzm; Analityki mikrofaszyzmów; Płciowe korzenie faszystowskiej polityki; Metysaż jako antyfaszyzm; Pozostając z problemem (faszyzmu)?

Wykłady otwierające: 

Dr Angela Dmitrakaki, University of Edinburgh, UK

Dr Bożena Keff

Dr Elżbieta Janicka, Instytut Slawistyki PAN

Zapraszamy do przesyłania abstraktów (do 300 słów, w jęz. polskim lub angielskim, plus 3-4 zdania biogramu osoby zgłaszającej) na adres: kbna.uw@gmail.com do 6 listopada 2020. Prezentacja (niezależnie od języka) nie powinna zająć dłużej niż 30 minut.

Komitet Organizacyjny: Sebastian Słowiński, Dominik Puchała, Amel Mana

Komitet Naukowy: dr hab. Michał Herer (WF UW), dr hab. Andrzej Leder (IFiS PAN), dr Ewa Majewska (ICI Berlin), dr Bożena Keff

Dyscyplina naukowa: Filozofia, Historia i Archeologia, Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Nauki wojskowe, Psychologia, Prawo i Administracja, Socjologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych