Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna #visualization Słowo – Obraz – Dźwięk (on-line)

Data konferencji: 2021-05-11
Data nadsyłania abstraktów: 30 kwietnia, 2021
Miejsce konferencji: on-line
Organizator: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Opłata konferencji: brak
Publikacja pokonferencyjna: TAK

Konferencja organizowana jest przez Koło Naukowe Medioznawców WSKSiM działające przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej WSKSiM. Wydarzenie ma na celu przybliżyć tematykę funkcjonowania nowych mediów w społeczeństwie.

W bieżącym roku pragniemy skoncentrować naszą uwagę na świat wizualizacji. Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej wizualizacji danych, informacji oraz argumentów na potrzeby różnych dyscyplin naukowych. Szczególnie w dobie pandemii zauważamy rozwój nowych mediów audiowizualnych, które mają wpływ na relacje zachodzące pomiędzy tekstem, obrazem oraz dźwięku.

Z racji panującej pandemii koronawirusa, konferencja wzorem ubiegłego roku odbędzie się w formie on-line. Konferencja odbędzie się w dwóch częściach. W pierwszej części wysłuchamy wystąpień ekspertów z zakresu wizualizacji w różnych dyscyplinach naukowych. Druga część konferencji przeznaczona jest na wystąpienia osób, które pragną wziąć czynny udział w konferencji. Szczególnie nasze zaproszenie kierujemy do studentów oraz doktorantów; ludzi młodych, którzy interesują się tą tematyką.

Dyscyplina naukowa: nauki o mediach i komunikacji
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych