Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Geopolityka i geostrategia – perspektywy historyczne i współczesne wyzwania”

Data konferencji: 2023-12-08
Data nadsyłania abstraktów: 28 listopada, 2023
Miejsce konferencji: Online (Microsoft Teams)
Organizator: Center For American Studies oraz Center For European Studies
Opłata konferencji: 179
Publikacja pokonferencyjna: Tak/Nie

Szanowni Państwo,

Center for European Studies oraz Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji pt. “Geopolityka i geostrategia – perspektywy historyczne i współczesne wyzwania”.

➡️ KIEDY?
Konferencja odbędzie się w piątek 8 grudnia 2023 między 16.30 a 21.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na sobotę 9 grudnia 2023.

➡️ CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat szeroko pojętej geopolityki i geostrategii, tak z perspektywy historycznej, jak i współczesnej. Podejmiemy analizę zmian geopolitycznych, strategii międzynarodowych i wyzwań z jakimi państwa i społeczności międzynarodowe zmagały się na przestrzeni dziejów oraz problemów z jakimi będą się zmagać w nadchodzącym czasie.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• Historia geopolityki
• Zmieniające się globalne porządki polityczne i ich wpływ na stosunki międzynarodowe;
• Rola technologii w geopolityce i geostrategii;
• Nowe wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i konfliktów zbrojnych;
• Wpływ globalnego ocieplenia na przyszłe decyzje geostrategiczne;
• Demokratyzacja a geopolityka – relacje i konflikty międzynarodowe;
• Cyberbezpieczeństwo a strategie państw;
• Nowe zagrożenia w kontekście biotechnologii i nanotechnologii a bezpieczeństwo międzynarodowe;
• Konflikt energetyczny jako narzędzie geopolityczne;
• Ewolucja polityki zagranicznej Chin i jej wpływ na porządek światowy;
• Nowe ruchy ekstremistyczne i ich wpływ na stosunki międzynarodowe;
• Geopolityka i geostrategia w erze globalizacji – wyzwania i perspektywy;
• Polityka Stanów Zjednoczonych a przyszłość globalnego ładu;
• Wpływ globalnych migracji na stosunki międzynarodowe;
• Bezpieczeństwo energetyczne a geopolityka krajów Europy Środkowej i Wschodniej;
• Nowe wyzwania w dziedzinie obronności przeciwrakietowej a globalna polityka obronna.

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

➡️ DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

➡️ JĘZYKI KONFERENCJI
Wystąpienia mogą być wygłaszane w następujących językach:
• Polski
• Angielski
• Ukraiński

Stosownie do wyżej wymienionych języków, ułożone zostaną panele (sesje) w ramach konferencji.

➡️ KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
• prof. Christopher Kelley, LL.M. (University of Arkansas School of Law) – I Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego.
• prof. UJK dr hab. Joanna Grzela (Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – II Wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego.
• dr Wojciech Walczak (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku) – Członek Komitetu Naukowego.
• adw. dr Valery Loumber (kancelaria Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles, dyrektor ds. akademickich Center for American Studies) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

➡️ UCZESTNICWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

Zamieść abstrakt (200-300 słów) oraz wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/JC7EcRKs2ty8hnG16

Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 28 listopada 2023 r. (termin ten nie zostanie przedłużony). Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 29 listopada 2023 r.

Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 2 grudnia 2023 r.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:
https://forms.gle/UXeecJjvstfTYVzq5

Zarejestruj się poprzez ww. formularz do godz. 23.59 dnia 1 grudnia 2023 r.

Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany słuchaczom w wiadomości mailowej.

Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 4 grudnia 2023 r. (Będą mieli Państwo możliwość zapoznać się z harmonogramm konferencji przed uiszczeniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”).

➡️ OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:

• 179 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).

• 209 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):

• 99 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa zarządu PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

• 129 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą.Jak zatytułować przelew?Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Geopolityka i geostrategia”.*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.

➡️ PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

➡️ FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uczelnię (lub inną instytucję) sugerujemy opłacenie udziału w konferencji z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 15-20 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
• Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.

➡️ PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, Pana Alexa Statkevych na adres e-mail: statkevych@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy.

Do zobaczenia na konferencji!

Dyscyplina naukowa: Filozofia, Historia i Archeologia, Organizacja i Zarządznie, Media i Komunikowanie, Nauki wojskowe, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych