Międzynarodowa Konferencja nt. Strategii Wdrażania Zielonego Ładu – Woda i Surowce (ICGreenDeal2020)

Data konferencji: 2020-12-14
Data nadsyłania abstraktów: 6 grudnia, 2020
Miejsce konferencji: Online
Organizator: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Opłata konferencji: Bezpłatnie
Publikacja pokonferencyjna: Tak

Celem Konferencji jest rozpoczęcie szerokiej debaty na temat innowacyjnych rozwiązań (technologicznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych), które mogą zostać wdrożone w ramach zielonego ładu. Zapraszamy do nadsyłania referatów z zakresu zarządzania i inżynierii środowiska, które poruszają problematykę gospodarowania zasobami wody i surowców.

Z powodu pandemii koronawirusa Konferencja będzie miała charakter wirtualny (online). W progranie Konferencji znajdą się prezentacje ustne i posterowe.

Publikacje

Materiały konferencyjne:

Organizator planuje opublikować materiały konferencyjne wraz ze wszystkimi streszczeniami przedstawionymi podczas konferencji. Materiały konferencyjne będą dostępne na stronie internetowej [Open Access, bezpłatnie]. Jedynie referaty wygłoszone podczas Konferencji (prezentacje ustne i plakatowe) zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych z numerem ISBN.

Monografia “Strategies toward a Green Deal”:

Referaty wygłoszone podczas Konferencji można zgłaszać do Monografii „Strategies toward a Green Deal”, która zostanie opublikowana na początku 2021 roku [Open Access; 20 punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego]. Pełny tekst artykułu należy przesłać do Organizatora Konferencji w celu wstępnej recenzji (green-deal@meeri.pl). Publikacja jest bezpłatna. Artykuły można nadsyłać w języku angielskim lub polskim.

Desalination and Water Treatment:

Referaty wygłoszone podczas Konferencji można przesyłać do Desalination and Water Treatment (DWT) [IF 5 lat: 1.324; 100 punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego]. Pełny tekst artykułu należy przesłać do Organizatora Konferencji w celu wstępnej recenzji (green-deal@meeri.pl). Opłata za publikację wynosi 150 EUR, wpłacana przez autorów bezpośrednio do Redakcji DWT po uzyskaniu pozytywnych recenzji i akceptacji publikacji. Prace należy składać w zakresie tematycznym czasopisma. Link do czasopisma: https://www.deswater.com/home.php

Sustainability:

Referaty wygłoszone podczas Konferencji można zgłaszać do wydania specjalnego „Strategies toward a Green Deal and Circular Economy” w Sustainability [IF 5-years: 2.798; Open Access; 70 punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pełny tekst artykułu należy przesłać do Organizatora Konferencji w celu wstępnej recenzji (green-deal@meeri.pl). Czasopismo oferuje 20% rabatu od zwykłej opłaty wydawniczej w wysokości 1800 CHF, wpłacanej przez autorów bezpośrednio do Urzędu MDPI po uzyskaniu pozytywnych recenzji i akceptacji do publikacji. Artykuły muszą przejść znormalizowaną procedurę recenzowania w systemie MDPI. Prace należy składać w zakresie tematycznym numeru specjalnego. Link do czasopisma: https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/green_deal

Polityka Energetyczna:

Referaty wygłoszone podczas Konferencji można zgłaszać do Polityki Energetycznej [20 punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego]. Pełny tekst artykułu należy przesłać do Organizatora Konferencji na adres green-deal@meeri.pl. Publikacja jest bezpłatna. Prace należy składać w zakresie tematycznym czasopisma. Czasopismo indeksowane w bazie Scopus. Link do czasopisma: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/czasopisma/polityka-energetyczna/

Circular Economy and Sustainability:

Referaty wygłoszone podczas Konferencji można zgłaszać do wydania specjalnego w czasopiśmie Circular Economy and Sustainability [Springer]. Pełny tekst artykułu należy przesłać do Organizatora Konferencji na adres green-deal@meeri.pl. Publikacja jest bezpłatna. Prace należy składać w zakresie tematycznym czasopisma. Link do czasopisma: https://www.springer.com/journal/43615

Ważne daty:

Zgłoszenie streszczenia: 30 listopada 2020 r.
Informacja o zakwalifikowaniu: 6 grudnia 2020 r.
Rejestracja: 11 grudnia 2020 r.
Konferencja online: 14-16 grudnia 2020 r.
Nadesłanie pełnego tekstu: 31 marzec 2021 r.

Więcej informacji na stonie internetowej Konferencji: https://greendeal2020.pl

Z poważaniem,
Organizatorzy ICGreenDeal2020

Dyscyplina naukowa: Inżynieria Środowiska
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych