Międzynarodowa Konferencja Psychologii Stosowanej

Data konferencji: 2024-02-02
Miejsce konferencji: MsTeams
Organizator: Center for American Studies i Center for European Studies
Opłata konferencji: 189 zł
Publikacja pokonferencyjna: możliwa

Szanowni Państwo,

Center for American Studies i Center for European Studies zapraszają Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Psychologii Stosowanej.

 

KIEDY?

Konferencja odbędzie się w piątek 2 lutego 2024 między 16:30 a 21:00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

W razie wysokiej liczby wystąpień zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na sobotę 3 lutego 2024.

 

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?

Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat problemów i wyzwań szeroko pojętej psychologii stosowanej (m.in. psychologii klinicznej i psychoterapii, psychologii pracy, psychologii wychowawczej, psychologii sądowej, psychologii zdrowia i neuropsychologii).

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:

 • Psychologia kliniczna (diagnoza i terapia zaburzeń psychicznych, psychoterapia i interwencje terapeutyczne, zastosowanie technologii w psychoterapii i diagnostyce, psychologia kliniczna u dzieci i młodzieży; psychoterapia online)
 • Neuropsychologia (neuroanatomia i neurofizjologia mózgu, badania neuropsychologiczne u pacjentów z uszkodzeniami mózgu, neuropsychologia dziecięca i zaburzenia rozwojowe, neuropsychologia starzenia się i chorób neurodegeneracyjnych)
 • Psychologia wychowania, edukacji i rozwoju zawodowego
 • Psychologia pracy i zarządzania organizacją w erze zdalnej
 • Psychologia w ramach wymiaru sprawiedliwości
 • Neurobiologia zachowania (podstawy neurobiologiczne zachowania człowieka i zwierząt, neurochemia i neurofarmakologia w kontekście zachowania, genetyczne podłoże zachowania i osobowości, badania mózgu przy użyciu zaawansowanych technologii obrazowania)
 • Praktyczne zastosowania psychologii poznawczej (pamięć i zapominanie, procesy myślenia i podejmowanie decyzji, rozumienie języka i komunikacja)
 • Psychologia pozytywna i dobrostan psychiczny
 • Psychologia sportu i rekreacji

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Wierzymy w wolność akademicką. Nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego konferencji.

 

JĘZYK KONFERENCJI

Wystąpienia mogą być wygłaszane w następujących językach:

– Polski

– Angielski

– Ukraiński

Stosownie do wyżej wymienionych języków, ułożone zostaną panele (sesje) w ramach konferencji.

 

DLA KOGO?

 • Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
 • Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

 • prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Jagoda Dzida (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Valery Loumber (Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles)
 • dr Lilya Kurii (Country Director w Center for American Studies Ukraine; wcześniej: Chmielnicki Uniwersytet Narodowy)
 • Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies)

 

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE

➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

 1. Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/j9DapXB9nKRj2V2y9
 2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 22 stycznia 2024 r. (𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻 𝘁𝗲𝗻 𝗻𝗶𝗲 𝘇𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝗶𝗲 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗱ł𝘂𝘇̇𝗼𝗻𝘆)

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 23 stycznia 2024 r.

 1. Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 25 stycznia 2024 r.

➤UCZESTNICTWO BIERNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

 1. Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/7BNgXLbgbQ5ck7jH8
 2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 24 stycznia 2024 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).
 3. Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 26 stycznia 2024 r. (nie oczekujemy opłaty “w ciemno”; będą mieli Państwo możliwość zapoznania się z harmonogramem przed uiszczeniem opłaty – harmonogram z pełną listą prelegentów i tytułami ich wystąpień zostanie udostępniony mailowo).

 

OPŁATA ZA UCZESTNICTWO

➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:

 • 189 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
 • 219 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):

 • 109 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
 • 139 zł – uczestnictwo bierne + certyfikat cyfrowy + wysyłka certyfikatu w wersji tradycyjnej pocztą.

 

Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru

*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja Naukowa Psychologii Stosowanej

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.

 

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

 

FAQ

 • Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). 
 • Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia (lub inna instytucja), sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni na podstawie wystawionej na uczelnię przez nas faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji).
 • Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z uzyskaniem prawa wstępu na konferencję).
 • Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji
 • Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów)
 • Czas wystąpienia wynosi 15-20 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
 • Certyfikaty papierowe wysyłamy pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
 • Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
 • Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
 • Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.
 • Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
 • Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin

 

PYTANIA

W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorką Konferencji, panią Fatmą Mejri, pod adresem mejri@cfasofficial.com

Chętnie pomożemy. Do zobaczenia!

_______________________________

CENTER FOR AMERICAN STUDIES – O NAS

Center for American Studies jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.

Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Center for American Studies prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.Dyscyplina naukowa: psychologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk społecznych