Motyw kobiety-maki, bohaterki, opiekunki

Data konferencji: 2021-11-19
Data nadsyłania abstraktów: 10 listopada, 2021
Miejsce konferencji: online
Organizator: TYGIEL
Opłata konferencji: 199-299 zł
Publikacja pokonferencyjna: możliwa publikacja monografii naukowej

Celem Konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz stanu badań między uczestnikami reprezentującymi różne ośrodki akademickie i badawcze, a także popularyzacja motywu kobiety jako tematu pracy naukowej.

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo, studia feministyczne, inne dyscypliny
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych