Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym

Data konferencji: 2022-01-10
Data nadsyłania abstraktów: 15 grudnia, 2021
Miejsce konferencji: Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
Organizator: Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
Opłata konferencji: opłata wydawnicza 150 zł
Publikacja pokonferencyjna: możliwość publikacji

Wielotomowa publikacja zawiera szeroką formułę tematyczną, która obejmuje wieloaspektowe zagadnienia związane z muzyką takie jak: dzieło muzyczne i jego konteksty, twórczość kompozytorska (polska i obca), programy nauczania muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym i muzycznym, rola muzyki w społeczeństwie, jej aspekty socjologiczne i psychologiczne, rola mediów w kształtowaniu świadomego odbiorcy muzyki (sztuki), wydarzenia muzyczne, edukacja wobec zagrożeń cywilizacyjnych, polityka państwa w zakresie edukacji muzycznej (artystycznej) w Polsce (w krajach europejskich /pozaeuropejskich) oraz rola sztuki w kształtowaniu świadomości obywatelskiej i cywilizacyjnej.

Dyscyplina naukowa: sztuki piękne, muzyka, kulturoznawstwo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina sztuki