NABÓR TEKSTÓW DO MONOGRAFII “Seksualność a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie”

Data konferencji: 2022-11-15
Data nadsyłania abstraktów: 1 sierpnia, 2022
Miejsce konferencji: Online
Organizator: Wydawnictwo Center For American Studies Publishing Press
Opłata konferencji: 229
Publikacja pokonferencyjna: tak

Wydawnictwo Center For American Studies Publishing Press ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w naborze tekstów do recenzowanej, wieloautorskiej monografii naukowej pt. “Seksualność a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie” (Tom I) [“Sexuality in the Context of Law, Psychology and Social Science” (Volume I)]. 

Monografia stanowi pierwszy tom serii poświęconej szeroko pojętej problematyce seksualności przez pryzmat nauk społecznych i humanistycznych (prawa, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, politologii, filozofii, historii, antropologii oraz ekonomii). 

Nabory do kolejnych tomów serii będą odbywać się w regularnych rocznych odstępach.

𝐓𝐄𝐌𝐀𝐓𝐘𝐊𝐀 𝐌𝐎𝐍𝐎𝐆𝐑𝐀𝐅𝐈𝐈 𝐖𝐈𝐄𝐋𝐎𝐀𝐔𝐓𝐎𝐑𝐒𝐊𝐈𝐄𝐉

Celem monografii jest kompleksowe przedstawienie problematyki seksualności przez pryzmat nauk społecznych i humanistycznych, tak w perspektywie współczesnej, jak i historycznej. 

Autorzy tekstów (rozdziałów monografii) podejmować mogą ową tematykę przy użyciu dowolnych metod badawczych (analitycznej, hermeneutycznej, historycznej, komparatystycznej, etc.). Co istotne, teksty mogą przybierać formę analiz teoretycznych, jak i opracowań o charakterze praktyczno-empirycznym.

𝐏𝐫𝐳𝐲𝐤ł𝐚𝐝𝐨𝐰𝐞 𝐨𝐛𝐬𝐳𝐚𝐫𝐲 𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞:

 • regulacje prawne ingerujące w ludzką seksualność w porządkach prawnych wybranych państwo (kiedyś i dziś)
 • nieheteronormatywność – aspekty prawne, polityczne, psychologiczne i kulturowe
 • przestępczość na tle seksualnym 
 • problematyka dyskryminacji na tle seksualnym i płciowym
 • zaburzenia seksualne u dzieci, młodzieży i dorosłych 
 • role płciowe w kulturach wybranych społeczeństw
 • historia seksualności
 • normy i obyczaje dotyczące seksualności w kulturach wybranych społeczeństw (kiedyś i dziś)
 • urynkowienie seksualności
 • seksualność w mass mediach i reklamie
 • seksualność w sztuce (film, muzyka, rzeźba, malarstwo)
 • seksualność w medycynie i naukach o zdrowiu

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto teksty rozdziałów mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy prac. 

Zachęcamy więc Autorów do podejmowania kontrowersyjnych tematów oraz prezentowania własnych stanowisk. Oryginalne i nietuzinkowe teksty zawsze znajdą uznanie ze strony Redaktorów książki.

𝐃𝐎 𝐊𝐎𝐆𝐎 𝐒𝐊𝐈𝐄𝐑𝐎𝐖𝐀𝐍𝐘 𝐉𝐄𝐒𝐓 𝐍𝐀𝐁Ó𝐑 𝐓𝐄𝐊𝐒𝐓Ó𝐖?

Do publikacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką seksualności, a w szczególności studentów, doktorantów oraz doświadczonych pracowników nauki.

𝐊𝐎𝐌𝐈𝐓𝐄𝐓 𝐑𝐄𝐃𝐀𝐊𝐂𝐘𝐉𝐍𝐘 𝐌𝐎𝐍𝐎𝐆𝐑𝐀𝐅𝐈𝐈

 • dr Jagoda Dzida (Laboratorium Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Luke Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)
 • Marta Motucka (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒 𝐑𝐄𝐂𝐄𝐍𝐙𝐘𝐉𝐍𝐘 𝐈 𝐄𝐓𝐘𝐊𝐀 𝐖𝐘𝐃𝐀𝐖𝐍𝐈𝐂𝐙𝐀

Wydawnictwo opiera proces recenzowania publikacji o współpracę z zewnętrznymi, obiektywnymi Recenzentami, posiadającymi co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. 

Wszystkie recenzje odbywają się w trybie double-blind-review, czyli według zasady tzw. podwójnej ślepej recenzji. W myśl tej zasady ani Autorzy, ani Recenzent nie znają swojej tożsamości aż do momentu publikacji monografii.

Etyka wydawnicza i proces recenzyjny są szczegółowo opisane na stronie internetowej Center For American Studies Publishing Press: https://www.cfasofficial.com/pl/etyka-i-recenzja.

𝐖𝐘𝐌𝐎𝐆𝐈 𝐄𝐃𝐘𝐓𝐎𝐑𝐒𝐊𝐈𝐄 – 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐑𝐔𝐊𝐂𝐉𝐀

Instrukcja edytorska znajduje się na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem: https://www.cfasofficial.com/pl/instrukcja-edytorska

Prosimy o ścisłe podążanie za wymogami zawartymi w części nr 2 Instrukcji pt. “Publikacja rozdziału (artykułu) w monografii wieloautorskiej”.

Dopuszczalna długość tekstów (rozdziałów) to 20,000-30,000 znaków (wraz ze spacjami i przypisami).

𝐉Ę𝐙𝐘𝐊 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊𝐀𝐂𝐉𝐈

Akceptujemy teksty w języku polskim lub angielskim. 

W Center For American Studies Publishing Press korekty tekstów anglojęzycznych dokonują wyłącznie wysoko wykwalifikowani native speakerzy języka angielskiego (absolwenci prestiżowych amerykańskich, kanadyjskich, brytyjskich i australijskich uniwersytetów), posiadający doświadczenie w dyscyplinie naukowej w której napisany jest tekst.

𝐉𝐀𝐊 𝐙𝐆Ł𝐎𝐒𝐈Ć 𝐒𝐖Ó𝐉 𝐓𝐄𝐊𝐒𝐓 (𝐑𝐎𝐙𝐃𝐙𝐈𝐀Ł) 𝐃𝐎 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊𝐀𝐂𝐉𝐈?

 1. Do dnia 1 sierpnia 2022 przygotuj abstrakt (streszczenie) swojego tekstu o długości 200-300 słów i wyślij go na adres motucka@cfasofficial.com. W ciągu 3 dni otrzymasz informację zwrotną czy temat Twojego tekstu został zaakceptowany.
 2. Do dnia 15 listopada 2022 przygotuj następujące dokumenty:

(1) tekst rozdziału o długości 20-30 tysięcy znaków (wraz ze spacjami i przypisami) w formacie Word (font: Times New Roman; rozmiar: 12; interlinia: 1.5); 

(2) abstrakt/streszczenie tekstu o długości 200-300 słów w wersji polskiej (format Word) oraz 3-7 słów kluczowych; 

(3) abstrakt/streszczenie tekstu o długości 200-300 słów w wersji angielskiej (format Word) oraz 3-7 słów kluczowych; 

(4) notka biograficzna (biogram) o Autorze w języku angielskim (maks. 5 zdań); 

(5) notka biograficzna (biogram) o Autorze w języku polskim (maks. 5 zdań);

(6) numer ORCID (wyrobienie go na stronie https://orcid.org jest darmowe, zajmuje ok. 5 minut i przyda się Państwu także na przyszłość);

(7) podpisana własnoręcznie przez Autora umowa wydawnicza (skan w PDF) (wzór pobierz stąd: shorturl.at/vFYZ2);

(8.). podpisane własnoręcznie przez Autora oświadczenie, że tekst nie został złożony do publikacji w żadnym innym wydawnictwie (skan w PDF) (wzór pobierz stąd: shorturl.at/vFYZ2);

(9) dane do faktury (krok opcjonalny);

(10) potwierdzenie przelewu z opłatą publikacyjną; i wypełnij formularz Google (wraz z załącznikami) dostępny pod poniższym linkiem: https://forms.gle/HmGjU7pajaFg3gLg9

Wykonanie powyższych kroków i wniesienie opłaty publikacyjnej do dnia 15 listopada 2022 jest warunkiem przystąpienia do procedury wydawniczej.

Wzór oświadczenia i umowy z punktów (7) i (8.). znajduje się tutaj: shorturl.at/vFYZ2.

𝐊𝐎𝐒𝐙𝐓 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊𝐀𝐂𝐉𝐈 𝐑𝐎𝐙𝐃𝐙𝐈𝐀Ł𝐔 𝐖 𝐌𝐎𝐍𝐎𝐆𝐑𝐀𝐅𝐈𝐈

229 PLN – obejmuje wersję on-line oraz 1 egzemplarz drukowany dla każdego Autora

Uwaga: jeśli w tekście znajdują się jakiekolwiek grafiki (tabele, wykresy, zestawienia, mapy), prosimy doliczyć do opłaty publikacyjnej 50 PLN.

𝐖𝐀Ż𝐍𝐄 𝐓𝐄𝐑𝐌𝐈𝐍𝐘 – 𝐓𝐈𝐌𝐄𝐋𝐈𝐍𝐄

➤ Termin nadsyłania abstraktów (200-300 słów) na adres motucka@cfasofficial.com: 1 sierpnia 2022

➤ Termin nadsyłania tekstów: 15 listopada 2022 (uwaga: termin ten nie zostanie przedłużony)

➤ listopad 2022 – styczeń 2023: weryfikacja formalna i merytoryczna nadesłanych tekstów

➤ styczeń-marzec 2023: recenzja tekstów

➤ kwiecień-maj 2023: skład i korekta tekstów

➤ Planowana data publikacji: koniec maja/początek czerwca 2023

𝐙𝐀𝐒𝐓𝐑𝐙𝐄Ż𝐄𝐍𝐈𝐀

 • Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia tekstów zawierających poważne błędy gramatyczne, stylistyczne czy interpunkcyjne.
 • Zastrzegamy sobie prawo do selekcji nadesłanych tekstów. 
 • Zastrzegamy sobie prawo do ingerencji w treść i format tekstów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia publikacji.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ostatecznej daty publikacji.
 • W razie zebrania dużej ilości tekstów zastrzegamy sobie prawo do wydania więcej niż jednej książki, publikując prace w ramach dwóch (lub większej liczby) tomów.
 • Gdy wysyłka drukowanego egzemplarza książki ma mieć miejsce za granicę Polski zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Autora kosztami wysyłki.

𝐅𝐀𝐐

 • Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT. Co do zasady fakturę VAT wystawiamy dopiero po wniesieniu opłaty publikacyjnej. Wyjątek stanowi sytuacja gdy udział w publikacji opłaca Państwa uniwersytet lub inny podmiot zewnętrzny. Jeśli znajdują się Państwo w tej sytuacji, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy. Sugerujemy samodzielne opłacenie faktury VAT i dokonanie refundacji ze strony uniwersytetu na swoje konto.
 • Wniesiona opłata publikacyjna nie podlega zwrotowi (jest bowiem uruchomieniem wykonania usługi wydawniczej).
 • Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych egzemplarzy drukowanej wersji monografii. Wiąże się to z dodatkową opłatą 30 zł/egzemplarz oraz 20 zł za wysyłkę każdego dodatkowego egzemplarza. Uprzejmie przypominamy, że jeden egzemplarz autorski wraz z wysyłką wchodzi w zakres Państwa opłaty publikacyjnej i nie wiąże się z dodatkową opłatą.

𝐌𝐀𝐒𝐙 𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie wiadomości do Redaktorki monografii, pani Marta Motucka, na adres: motucka@cfasofficial.com

Chętnie Ci pomożemy!

_________________________________

𝐌𝐈𝐒𝐉𝐀 𝐖𝐘𝐃𝐀𝐖𝐍𝐈𝐂𝐙𝐀 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐅𝐎𝐑 𝐀𝐌𝐄𝐑𝐈𝐂𝐀𝐍 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐄𝐒 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐒𝐇𝐈𝐍𝐆 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐒

Publikowanie w monografii wieloautorskiej może powodować spory stres. Zaufaj nam, a przeprowadzimy Cię przez proces publikacyjny od początku do końca tak, że wreszcie będziesz mieć okazję skupić się na tym co naprawdę dla Ciebie ważne – nauce i prowadzeniu badań.

Nasza filozofia działania jest prosta: umożliwić Ci wydanie publikacji w szybkim tempie przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich akademickich standardów. 

Dyscyplina naukowa: Prawo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych