Nowoczesne metody zarządzania finansami. Edycja 2020

Data konferencji: 2020-10-20
Miejsce konferencji: Online
Organizator: Koło Naukowe Modelowania Finansowego "Quantum"
Opłata konferencji: Brak opłat
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Celem Konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy studentami uczelni wyższych, interesujących się problematyką nowoczesnych metod zarządzania finansami.

Możliwe obszary tematyczne prezentacji:

-system finansowy i instytucje finansowe,
-finanse publiczne,
-finanse przedsiębiorstw,
-finanse ubezpieczeń,
-finanse osobiste,
-wykorzystanie metod ilościowych i technik informatycznych w zarządzaniu finansami.

Udział w konferencji jest bezpłatny. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Komitet Naukowy Konferencji:
– Prof. zw. dr hab. Teresa Famulska, Kierownik Katedry Finansów Publicznych,
– dr Krystyna Mitręga-Niestrój, Prodziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia,
– dr Bożena Ciupek,
– dr Jan Kaczmarzyk, Opiekun naukowy KN Quantum.
– dr Piotr Kania.

Harmonogram:
– 14.09.2020 r. – zgłoszenie na Konferencję;
– 06.10.2020 r. – nadesłanie prezentacji wraz z krótkim opisem poruszanego tematu;
– 13.10.2020 r. – ustalenie programu Konferencji przez Komitet Naukowy Konferencji;
– 20.10.2020 r. – Konferencja

Partnerem Konferencji oraz planowanej monografii naukowej jest
State Street Bank Polska.
Dyscyplina naukowa: EKONOMIA I FINANSE, NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH, NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI, NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI, INFORMATYKA
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych