Ochrona danych osobowych

Data konferencji: 2021-12-08
Miejsce konferencji: online
Organizator: Młodzi dla Prawa
Opłata konferencji: darmowa
Publikacja pokonferencyjna: płatna

Zagadnienia poruszane na konferencji będą mieć charakter interdyscyplinarny. Analizę dopuszczamy w sposób ogólny, jak i na konkretnych przykładach.
Wartością dodaną jest z pewnością analiza w skali globalnej lub regionalnej.

Dyscyplina naukowa: ekonomia, finanse, media, socjologia, IT
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych