Ogólnopolska Konferencja “Elektromobilność a przyszłość transportu”

Data konferencji: 2023-08-26
Data nadsyłania abstraktów: 16 sierpnia, 2023
Miejsce konferencji: Online
Organizator: Center for the Study of Science & Technology i Center for American & European Studies
Opłata konferencji: 129
Publikacja pokonferencyjna: Tak

Szanowni Państwo,

Center for the Study of Science & Technology i Center for American & European Studies zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. “Elektromobilność a przyszłość transportu”.

KIEDY?

Konferencja odbędzie się w sobotę 26 sierpnia 2023 między 09.00 a 15.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 27 sierpnia 2023.

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?

Celem konferencji jest zbadanie problematyki szeroko pojętej elektromobilności przez pryzmat transportu i omówienie perspektyw i wyzwań stojących przed rozwojem systemu transportowego w Polsce, Europie i na świecie. Przedstawione zostaną także wpływy spółek wydobywających paliwa kopalne i producentów silników spalinowych na rozwój transportu elektrycznego oraz gospodarkę międzynarodową. Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• Historia rozwoju samochodów elektrycznych
• Tesla Cybertruck – rewolucja w transporcie?
• Lotnictwo bez silników spalinowych – czy jest to możliwe?
• Baterię elektryczne – ich rodzaje oraz właściwości
• Ciężarówki elektryczne – perspektywy oraz wyzwania
• Chińskie samochody elektryczne – czy niska cena zapewnia dobrą jakość?
• Technologie produkowania baterii elektrycznych
• Recykling baterii litowych
• Bezpieczeństwo samochodów elektrycznych
• Reakcje chemiczne w bateriach litowychPowyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

DLA KOGO?

• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

• dr hab. inż. Waldemar Dołęga (Wydział Elektryczny, Politechnika Wrocławska) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
• dr inż. Tomasz Czapka (Wydział Elektryczny, Politechnika Wrocławska) – Członek Komitetu Naukowego.
• mgr Łukasz Darby Bartosik (Prezes Center for the Study of Science & Technology i Center for American & European Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE

➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/Mh3E9hHXT8YEF8LE6 Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 15 sierpnia 2023 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 16 sierpnia 2023. Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2023.
➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)Kroki niezbędne do rejestracji na konferencję przez uczestnika biernego: Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:
https://forms.gle/9LfUSd3UhZbkWFgJ7 Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 19 sierpnia 2023. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu). Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 22 sierpnia 2023 (uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji przed dokonaniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”).

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 129 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 159 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.
➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru *: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Elektromobilność a przyszłość transportu”.*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współwystępowania dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno oraz o osobne wypełnienie formularzy zgłoszeniowych z zaznaczeniem, że jest to referat grupowy.

FAQ

• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uczelnię (lub inną instytucję) sugerujemy opłacenie udziału w konferencji z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi.
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samodzielnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy by dostarczyć je jednak szybciej.
• Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy, by dostarczyć je jednak szybciej.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, Pana Anatolia Tymchenko na adres e-mail: tymchenko@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy.Do zobaczenia na konferencji!

CENTER FOR THE STUDY OF SCIENCE&TECHNOLOGY  – O NAS

Center for the Study of Science & Technology jest organizacją naukowo-badawczą zrzeszoną w ramach rodziny organizacji międzynarodowej, europejsko-amerykańskiej Fundacji Center for American & European Studies (KRS: 0000985006, NIP: 7812019909). Fundacja realizuje swoją misję w oparciu o przepisy ustawy o fundacjach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 21, poz. 97), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), akt notarialny o utworzeniu fundacji (sygn. repozytorium 4145/2020), postanowienie sądu o utworzeniu fundacji Nr. PO. VIII NS-REJ.KRS/033304/20/143 i swój statut. Organem nadzorującym działalność Fundacji jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Center for the Study of Science & Technology prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy oraz wszystkich innych zainteresowanych naukami ścisłymi, przyrodniczymi i inżynieryjno-technicznymi.

Dyscyplina naukowa: Transport, inżyneria, elektromobilność, chemi
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych