Ogólnopolska Konferencja „Forum Filmu Japońskiego”

Data konferencji: 2020-12-12
Data nadsyłania abstraktów: 25 listopada, 2020
Miejsce konferencji: ClickMeeting
Organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Opłata konferencji: nie
Publikacja pokonferencyjna: nie

Organizatorzy konferencji „Forum Filmu Japońskiego” z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zapraszają wszystkich studentów i doktorantów, którzy chcą podzielić się swoimi zainteresowaniami, czy też badaniami z zakresu japońskiej kultury audiowizualnej.

Konferencja odbędzie się 12 i 13 grudnia na platformie ClickMeeting. Wystąpienia polegać będą na przedstawieniu prezentacji, która wyświetlona zostanie dla pozostałych uczestników panelu. Każdy uczestnik będzie miał 15 minut na wygłoszenie referatu oraz 5 minut na odpowiedzenie na ewentualne pytania.

Termin, do którego można nadsyłać abstrakty mija 25 listopada. Nadesłany plik (pdf, doc, dox, itd.) powinien zawierać mieszczący się w 400 słowach abstrakt, pełne imię i nazwisko oraz afiliacje. Nie przewidujemy żadnych opłat w związku z uczestnictwem w konferencji. Zgłoszenia prosimy kierować pod adres forumfilmujaponskiego@gmail.com.

 

Proponowane obszary tematyczne:

-historia kina japońskiego i zagadnienia z nim związane

-wyjątkowe osiągnięcia anime

-współczesne seriale japońskie

-film japoński na arenie międzynarodowej

-japońska kultura audiowizualna wobec pandemii koronawirusa

Obszary te proszę traktować bardzo swobodnie.

 

Wszelkie zapytania związane z tematem wystąpienia, przebiegiem konferencji czy innymi kwestiami prosimy kierować pod adres forumfilmujaponskiego@gmail.com.

 

O konferencji, jak i wydarzeniach jej towarzyszących (przewidziane są wykłady specjalistów) dowiedzieć się można ze strony Forum Filmu Japońskiego na facebooku, na której na bieżąco będą dodawane informacje.

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, filozofia, historia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych