Ogólnopolska Konferencja Naukowa: ”Dowody w postępowaniu cywilnym”

Data konferencji: 2023-05-19
Data nadsyłania abstraktów: 11 kwietnia, 2023
Miejsce konferencji: Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, Collegium Iuridicum Novum, al. Niepodległości 53, sala gamma (parter)
Organizator: Koło Naukowe Prawa Procesowego Cywilnego UAM
Opłata konferencji: udział bezpłatny
Publikacja pokonferencyjna: ---
Konferencja ma na celu zaprezentowanie oraz wymianę myśli i doświadczeń związanych z problematyką dowodów w postępowaniu cywilnym.
Jest ona kierowana do wszystkich teoretyków i praktyków prawa zainteresowanych powyższą tematyką.
Radę Naukową Konferencji tworzą prof. dr hab. Krzysztof Knoppek, prof. UAM dr hab. Joanna Mucha, dr Krzysztof Drozdowicz.
Udział w konferencji jest bezpłatny, a każdy zapisany uczestnik obecny podczas minimum dwóch pełnych paneli Konferencji na swoją prośbę otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.
Certyfikaty (w formacie PDF do samodzielnego wydruku) wysyłane będą mailowo po weryfikacji obecności uczestników.
Link do zapisów: https://forms.gle/aGD8ah9mx9pb73du8
WYGŁOŚ WYSTĄPIENIE PODCZAS KONFERENCJI – bezpłatnie.
Nabór abstraktów prowadzimy do 11 kwietnia br., godz. 23:59.
Zgłoszenia tematów proponowanych wystąpień (zawierające imię i nazwisko, ew. tytuł zawodowy/naukowy oraz afiliację) wraz z abstraktem prosimy wysyłać na adres: oknknppc@gmail.com.
Prosimy by sam abstrakt był zanonimizowany.
Pozostałe wymogi dotyczące abstraktów:
1. do 1500 znaków (ze spacjami), nie licząc bibliografii i tytułu abstraktu
2. Czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5;
3. Tekst wyjustowany;
4. Bibliografia;
5. Format PDF.
Dyscyplina naukowa: Prawo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych