Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dyskursy Wykluczenia. Teorie i Praktyki”

Data konferencji: 2021-12-02
Miejsce konferencji: Wydział Humanistyczny UMK (miejsce), online
Organizator: Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom i Centre od Excelleence IMSErt
Opłata konferencji: darmowa
Publikacja pokonferencyjna: -

Celem konferencji jest namysł nad dyskursami dotyczącymi wykluczenia, które powstają we współczesnej nauce oraz społeczeństwie. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a zatem chodzi o uchwycenie wielu perspektyw oraz przestrzeni, które moglibyśmy nazwać „przestrzeniami wykluczenia”. Przebywanie w nich wyobcowuje, dehumanizuje, uprzedmiotawia – sytuuje na zewnątrz kultury i społeczeństwa. Interesują nas realne konteksty i empiryczne doświadczenia, przeżycia oraz naukowe projekty myślowe, w których uwikłane są schematy, normatywne systemy i relacje tworzące dyskursy. Zależy nam zarówno na uchwyceniu tego, co teoretyczne oraz tego, co praktyczne, ponieważ te dwa elementy istotnie (współ)tworzą dyskurs. Jesteśmy otwarci na propozycje referatów w zakresie doboru tematów, niemniej chcielibyśmy, aby oscylowały wokół następujących dyscyplin: filozofii, socjologii, literaturoznawstwa, studiów feministycznych, studiów nad płcią, studiów nad obcością, innością i wykluczeniem, interdyscyplinarnej analizy tekstów kultury, studiów nad dyskursem, studiów nad uchodźstwem, animal studies, studiów nad nauką i technologią.

Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych