Ogólnopolska konferencja naukowa “Fantastyka, fantazmaty, imaginaria”

Data konferencji: 2020-12-12
Data nadsyłania abstraktów: 28 listopada, 2020
Miejsce konferencji: online
Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Opłata konferencji: 140 zł
Publikacja pokonferencyjna: W formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji)

Fantastyka poddawana jest systematycznej rewizji ze strony najróżniejszych środowisk – naukowych, krytycznoliterackich, publicystycznych i fanowskich – przez co, wbrew pozorom, coraz trudniej o kompleksowe ujęcie wszystkich jej przejawów. O fantastyce myśli się w różnych kontekstach estetycznych, a także jako o rozmaitych dziedzinach, takich jak literatura, film, malarstwo, komiks, serial, gry wideo, a nawet twórczość dla młodszych adresatów czy muzyka. Co więcej, obecny sposób pojmowania czy postrzegania ma dość płynny i niejednoznaczny charakter, a  skoro tak, to wciąż problemem pozostaje granica pomiędzy fantastycznością jakiegoś motywu lub zabiegu narracyjnego a fantastyką jako taką: fabułotwórczą, gatunkotwórczą i światotwórczą. W obręb tej problematyki wliczać także trzeba rozmaite fantazmaty czy imaginaria oraz wciąż ewoluujące pojęcia zawłaszczające sferę fantastyczności. Z tego też względu organizatorzy konferencji  zachęcać będą do podjęcia namysłu nad fantastyką m.in. w wymiarze historycznym, ponaddyscyplinarnym i ponadkonwencjonalnym, nie ograniczając przy tym zakresu jej występowania jedynie do mniej lub bardziej znormalizowanych i opisanych nurtów bądź zjawisk, proponując – choć niewyłącznie –  tematykę taką, jak:

 • kultura i fantastyka;
 • media i fantastyka (film, serial, literatura, komiks, gry wideo, gry RPG, LARP, muzyka, sztuki plastyczne);
 • fantastyka, fantazmaty, imaginaria a social media;
 • fantastyka w ujęciu historycznym; korzenie gatunkowe fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm);
 • fantastyczność a teorie literackie etc.;
 • estetyki i konwencje;
 • realizm magiczny;
 • fantastyka grozy, horror; groza i gotycyzm;
 • fantasy i fantastyka mitopoetyczna; science fiction, futurologia, fantomatyka; fantastyka postapokaliptyczna; fantastyka superbohaterska;
 • fantastyka dla dzieci i młodzieży;
 • fantastyka polska i światowa;
 • krytyka literacka, życie literackie, festiwale i konwenty;
 • fandom i aktywność fanów;
 • nagrody za twórczość fantastyczną;
 • franczyzy;
 • twórcy fantastyki – celebryci, skandaliści, wizjonerzy;
 • dyskursy społeczno-polityczne w fantastyce;
 • płeć, cielesność i erotyka w fantastyce;
 • fantastyka i tabu; fantastyka i religia; fantastyka i filozofia;
 • mody i trendy w fantastyce;
 • światotwórstwo fantastyczne; uniwersa; renarracje, transfikcja, rewwriting/ retelling – dumy i uprzedzenia w fantastyce;
 • narracje transmedialne w fantastyce;
 • archetypy i sztafaże fantastyczne;
 • kontrowersja a fantastyka;
 • fantastyka a psychologia i socjologia;
 • czasopiśmiennictwo fantastyczne.

Niezależnie od wymienionych, organizatorzy konferencji są otwarci na jeszcze inne propozycje wystąpień Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres ffi.konferencja@gmail.com mija 28 listopada 2020 roku.

Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz email korespondencyjny.

Na pokrycie kosztów organizacyjnych przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 140 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

WAŻNE: abstrakty na konferencję zgłaszać można zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Szczegółowe informacje aktualizowane będą na stronie internetowej ffikonferencja.wordpress.com

Dyscyplina naukowa: filozofia, historia,archeologia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, nauki teologiczne, nauki o komunikacji społecznej i mediach, pedagogika, psychologia, nauki socjologiczne
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina sztuki