Ogólnopolska konferencja naukowa „Folk –folklor – folkloryzm”

Data konferencji: 2020-12-10
Data nadsyłania abstraktów: 11 września, 2020
Miejsce konferencji: Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”
Organizator: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, „Pismo Folkowe” oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego
Opłata konferencji: 150 PLN
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Tematyka spotkania jest z jednej strony rozwinięciem problematyki poruszonej w czasie konferencji „Ludowość w sztuce, muzyce, literaturze i teatrze” (Lublin, 29 listopada 2019), z drugiej – „Lubelskiej rozmowy o folkloryzmie”, która odbyła się w „Chatce Żaka” 13 grudnia 1983 roku (treść dostępna w piśmie „Literatura Ludowa” 1987, R. XXXI, nr 4–6, s. 73–103). W czasie XXX edycji Mikołajek Folkowych organizatorzy chcieliby wspólnie zastanowić się nad tym, w jaki sposób po 37 latach, w nowej sytuacji kulturalnej, społecznej i politycznej zmieniła się relacja między folkiem, folklorem i folkloryzmem? Na ile aktualne pozostają opinie i ustalenia sprzed prawie czterech dekad? Jak dziś powinniśmy definiować „folk”, „folkloryzm” i „folklor”, jak wyznaczać granice tych pojęć?

Proponowane zagadnienia:

– folk, folklor, folkloryzm – problemy definicyjne i granice pojęć,
-korzenie i inspiracje folku i folkloryzmu,
– geneza i rozwój ruchu folkowego,
– współczesne inspiracje folklorem (np. w sferze dizajnu, muzyki, kultury, języka),
– problem „autentyczności” współczesnego folkloru i inspirowanej nim sztuki, ludowość i myślenie typu ludowego w społeczeństwie ponowoczesnym.
Dyscyplina naukowa: FILOZOFIA, HISTORIA, JĘZYKOZNAWSTWO, LITERATUROZNAWSTWO, NAUKI O SZTUCE, NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH, NAUKI PRAWNE, NAUKI SOCJOLOGICZNE
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych