Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura w wymiarze lokalnym. Perspektywa historyczna”

Data konferencji: 2022-01-14
Miejsce konferencji: Warszawa, online
Organizator: Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Historii UKSW
Opłata konferencji: darmowa
Publikacja pokonferencyjna: -

Celem konferencji jest podjęcie refleksji nad wszelkimi przejawami kultury w kontekście lokalnym. Nie chcemy zajmować się historią kultury, ale badać kulturę w historii – a więc pragniemy interpretować wytwory ludzkiej twórczości w powiązaniu z konkretnym kontekstem historycznym. Skupiamy swoją uwagę na wymiarze lokalnym, a więc na tym, w jaki sposób zjawiska i nurty kultury mające ogólny zasięg funkcjonowały w skali mikro, w regionach, w mniejszych społecznościach i jak wpływały na ich dzieje.

Dyscyplina naukowa: bibliotekoznawstwo, historia, archeologia, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, sztuki piękne
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych