Ogólnopolska Konferencja Naukowa: LOCKDOWN – prawo, społeczeństwo, historia

Data konferencji: 2021-01-15
Data nadsyłania abstraktów: 14 grudnia, 2020
Miejsce konferencji: Online
Organizator: Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak
Opłata konferencji: 129 zł - uczestnictwo/ 319 - uczestnictwo+publikacja
Publikacja pokonferencyjna: Tak - Rozdział w punktowanej monografii naukowej - 20 pkt MNiSW
Zachęcamy wszystkich młodych badaczy – studentów i doktorantów, oraz doświadczonych pracowników naukowych, ekspertów w danej dziedzinie nauki do udziału w konferencji przeprowadzonej w trybie zdalnym – online.
Konferencja jest organizowana przez Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, które jest ujęte w wykazie wydawców recenzowanych monografii naukowych MNiSW (I poziom).
Przyjmowane są wystąpienia o charakterze naukowym, przeglądowym, case study itp. itd.
Proponowane zagadnienia:
– Aspekty ekonomiczne – skutki zamrożenia gospodarki
– Aspekty prawne
– Zmiany prawne dotyczące epidemii w kontekście historycznym
– Lockdown wyzwaniem dla szkolnictwa i nauki
– Postawy społeczne w okresie lockdown’u
– Skutki izolacji okiem psychologa
– Stosunki międzynarodowe i gospodarcze w okresie pandemii
– Innowacyjne metody komunikacji
– Służba zdrowia – przebieg i domniemane skutki
– Nauczanie zdalne z perspektywy pedagoga
– (Nie)legalne zgromadzenia?
– Przemysł farmaceutyczny
Efektem konferencji będzie recenzowana publikacja pokonferencyjna punktowana (20 pkt./rozdział).
Abstrakty (ok. 1000 – 2000 znaków ze spacjami) lub pełne wystąpienia ( w formie pisemnej – max 60 tys. znaków ze spacjami, lub prezentacji) + abstrakt, prosimy przesyłać na adres: wydawnictwo@archaegraph.pl – jako temat wiadomości prosimy wpisać: Lockdown
Dyscyplina naukowa: Nauki humanistyczne i Nauki Społeczne i inne
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk rolniczych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dziedzina nauk teologicznych, Dziedzina sztuki