Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Myśl filozoficznoprawna na przestrzeni dziejów”

Data konferencji: 2021-12-11
Data nadsyłania abstraktów: 5 grudnia, 2021
Miejsce konferencji: online
Organizator: Novum Organum
Opłata konferencji: 30-40 zł
Publikacja pokonferencyjna: -

Celem planowej konferencji jest przede wszystkim poszerzenie wiedzy z wybranej dziedziny i merytoryczna dyskusja. Nasze zaproszenie do wygłoszenia prelekcji i uczestnictwa biernego kierujemy do doktorantów i studentów ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce, zainteresowanych szeroko pojętą tematyką konferencji.

Dyscyplina naukowa: prawo, filozofia, historia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych