Ogólnopolska konferencja naukowa online „Emocje”

Data konferencji: 2021-11-28
Data nadsyłania abstraktów: 14 listopada, 2021
Miejsce konferencji: online
Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; Wydział Filozoficzny UJ
Opłata konferencji: 160 zł
Publikacja pokonferencyjna: przewidywana publikacja w formie recenzowanej monografii

Czy i jak często zastanawiamy się nad emocjami? Czy myślimy o emocjach innych, czy własnych? Jak ważna jest to przestrzeń do przemyślenia i jakie obszary naszego życia pochłania? Widać wszak wyraźnie, że emocje i emocjonalność, ich ekspresja, demonstrowanie bywają ograniczane sytuacjami, wychowaniem, narzucanymi normami społecznymi, czasem też naszym indywidualnym osądem. Są przedmiotem refleksji, materiałem artystycznym, ale też przyczyną rozmaitych zjawisk, zachowań, czynów i analiz. Dlatego organizatorzy konferencji pragnęliby zaprosić do naukowego namysłu nad ta problematyką.

Dyscyplina naukowa: filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, religioznawstwo, psychologia, politologia, pedagogika, socjologia, prawo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych