Ogólnopolska konferencja naukowa online “Niesamowite, niecodzienne, fantastyczne, tajemnicze”

Data konferencji: 2021-11-20
Data nadsyłania abstraktów: 7 listopada, 2021
Miejsce konferencji: online
Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ
Opłata konferencji: 160 zł
Publikacja pokonferencyjna: -

Biorąc pod uwagę czasy, w których przyszło nam żyć, nietrudno zauważyć, jak wiele niewyjaśnionych, niesamowitych i tajemniczych spraw i zjawisk nas otacza. Rzecz jasna nie jest to tylko kwestia współczesnego punktu widzenia, ale liczba choćby teorii spiskowych potwierdza, że świat jest zagadką. Niewytłumaczalność nie zawiera się jedynie w tym, co obecne, ale też w tym, co dawniejsze, w historycznym ujmowaniu zdarzeń i zjawisk. W obręb tej problematyki wliczać także trzeba rozmaite fantazmaty czy imaginaria oraz wciąż ewoluujące pojęcia zawłaszczające sferę nieodgadnioności czy niewyjasnialnego. Z tego też względu organizatorzy konferencji  zachęcać będą do podjęcia namysłu nad tą problematyką  m.in. w wymiarze historycznym, ponaddyscyplinarnym i ponadkonwencjonalnym, nie ograniczając przy tym zakresu jej występowania jedynie do mniej lub bardziej znormalizowanych i opisanych nurtów bądź zjawisk.

Dyscyplina naukowa: filozofia, historia, archeologia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, psychologia, sztuki piękne, teologia, politologia, socjologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych