Ogólnopolska konferencja naukowa online „Tradycja, zwyczaj, obyczaj”

Data konferencji: 2021-11-27
Data nadsyłania abstraktów: 12 listopada, 2021
Miejsce konferencji: online
Organizator: Trade Konferencja
Opłata konferencji: 160 zł
Publikacja pokonferencyjna: -

Słowa „tradycja”, „tradycyjność” pojawiają się w rozmaitych kontekstach i konfiguracjach. Niekiedy stanowią polityczny kapitał, innym razem determinują rodzinne powiązania, jeszcze innym odnoszą się do aspektów religijnych, a także folkloru czy historii. Tradycje są zbiorowe, ale bywają też indywidualne. Dotyczą zbiorowości, przekonań, wierzeń, stanowią oparcie w trudnych momentach dziejów ludzkości, choć czasem bywają postrzegane jako relikt, przedmiot czy zjawisko, przeciw któremu należy bądź wypada protestować. Biorąc pod uwagę te różnorodność punktów widzenia, interpretacji czy rozumień, organizatorzy konferencji proponują zastanowić się nad aspektami tradycji i jej obecności w różnych dziedzinach istnienia, kultury i obyczaju.

Dyscyplina naukowa: filozofia, historia, sztuki piękne, socjologia, psychologia, pedagogika, politologia, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, językoznawstwo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych