Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo Internetu i świata cyfrowego”

Data konferencji: 2023-09-29
Data nadsyłania abstraktów: 19 września, 2023
Miejsce konferencji: Online (Microsoft Teams)
Organizator: Center for European Studies i Center for American Studies
Opłata konferencji: 129
Publikacja pokonferencyjna: Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.
Szanowni Państwo,
Center for European Studies i Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo Internetu i świata cyfrowego”.
➡️ 𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?
Konferencja odbędzie się w piątek 29 września 2023 między 16:00 a 21:00 w formie online na platformie Microsoft Teams.
W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na sobotę 30 września 2023.
➡️ 𝐂𝐙𝐄𝐆𝐎 𝐃𝐎𝐓𝐘𝐂𝐙𝐘 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐉𝐀?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat prawa Internetu i świata cyfrowego. XXI wiek to okres wzmożonego rozwoju świata cyfrowego, w którym co roku spędza się coraz więcej czasu oglądając filmy, korespondując ze znajomymi, a także dokonując transakcji gospodarczych.
Celem konferencji jest przyjrzenie się stosunkom prawnym, które występują w świecie Internetu, problemom prawnym z nimi związanymi, a także potencjalnym ich rozwiązaniom.
𝐏𝐫𝐨𝐩𝐨𝐧𝐨𝐰𝐚𝐧𝐞 (𝐩𝐫𝐳𝐲𝐤ł𝐚𝐝𝐨𝐰𝐞) 𝐨𝐛𝐬𝐳𝐚𝐫𝐲 𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞:
• cenzura w mediach społecznościowych;
• weryfikatorzy prawidłowości treści;
• fakenewsy;
• dropshipping;
• e-commerce;
• odpowiedzialność za publikowane treści;
• ChatGPT oraz sztuczna inteligencja;
• ochrona praw autorskich w Internecie;
• ochrona tożsamości w Internecie;
• przestępstwa w świecie cyfrowym – phishing, itd.;
• monetyzacja treści;
• inwigilacja w Internecie a prawo do prywatności;
• postanowienia niedozwolone w regulaminach stron Internetowych oraz sklepów;
• nowoczesne bazy danych;
• outsourcing usług przez Internet.
Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.
➡️ 𝐃𝐋𝐀 𝐊𝐎𝐆𝐎?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby (np. specjalistów zajmujących się zawodowo prawem internetu).
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.
➡️ 𝐊𝐎𝐌𝐈𝐓𝐄𝐓 𝐍𝐀𝐔𝐊𝐎𝐖𝐘 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐉𝐈
• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
• adw. dr Adrian Rycerski (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny; kancelaria SMMLegal) – Członek Komitetu Naukowego.
• adw. dr Valery Loumber (Academic Director Center for American Studies; kancelaria Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.
➡️ 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎 𝐂𝐙𝐘𝐍𝐍𝐄 𝐈 𝐁𝐈𝐄𝐑𝐍𝐄 – 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐉𝐄
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
1️⃣ Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/B52qCsueNhF4XCRq5
2️⃣ Rejestracji dokonaj do godz. 23.59 dnia 19 września 2023 r. (𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻 𝘁𝗲𝗻 𝗻𝗶𝗲 𝘇𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝗶𝗲 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗱ł𝘂𝘇̇𝗼𝗻𝘆).
📣Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 20 września 2023 r.
🔒Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
3️⃣ Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 22 września 2023 r.
➤UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
1️⃣ Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/EMq6LcRKry7dpRJE9
2️⃣Rejestracji dokonaj do godz. 23.59 dnia 23 września 2023 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).
3️⃣ Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 25 września 2023 (uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji przed dokonaniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”).
➡️ 𝐎𝐏Ł𝐀𝐓𝐘 𝐙𝐀 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 129 zł – certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami członków Komitetu Naukowego dostarczany drogą mailową (równoważny certyfikatowi papierowemu)
• 159 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą
➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członków Komitetu Naukowego PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru
*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja Naukowa pt. “Prawo Internetu i świata cyfrowego”
*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.
W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.
➡️ 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊𝐀𝐂𝐉𝐀 𝐏𝐎𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐘𝐉𝐍𝐀
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.
➡️ 𝐅𝐀𝐐
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione)
• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia, sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni na podstawie wystawionej na uczelnię przez nas faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji)
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty papierowe wysyłamy pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na nadchodzące październikowe terminy stypendialne zrobimy co w naszej mocy, by dostarczyć je Państwu szybciej.
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji – ze względu na nadchodzące październikowe terminy stypendialne zrobimy co w naszej mocy, by dostarczyć je Państwu szybciej.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin
➡️ 𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?
W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem Konferencji, Panią Martą Motucką, pod adresem motucka@cfasofficial.com.
Do zobaczenia na konferencji!
Dyscyplina naukowa: prawo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk społecznych