Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Przegląd i badania nad Ośrodkowym Układem Nerwowym – obecny stan wiedzy i perspektywy na przyszłość”

Data konferencji: 2021-11-27
Data nadsyłania abstraktów: 19 listopada, 2021
Miejsce konferencji: platforma ClickMeeting
Organizator: Fundacja Tygiel
Opłata konferencji: 199 zł
Publikacja pokonferencyjna: monografia naukowa w Wydawnictwie Naukowym TYGIEL

Ośrodkowy układ nerwowy to najważniejsza część układu nerwowego u kręgowców. Zarządza on pracą naszych narządów, analizuje bodźce i kontroluje reakcje. Odpowiada za rozwój czynności umysłowych takich jak zapamiętywanie i uczenie się. Celem konferencji jest wymiana poglądów i prezentacja wyników najnowszych badań oraz dyskusja na temat współczesnych kierunków rozwoju wiedzy na temat OUN.

Dyscyplina naukowa: neurologia, neurobiologia, neuropsychologia, medycyna
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu