Ogólnopolska Konferencja Onkologiczna

Data konferencji: 2023-09-09
Data nadsyłania abstraktów: 28 września, 2023
Miejsce konferencji: Online (Microsoft Teams)
Organizator: Center for Medical Studies
Opłata konferencji: 129
Publikacja pokonferencyjna: Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.
Szanowni Państwo,
Center for Medical Studies wraz z Center for American & European Studies zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Onkologicznej.
Konferencja stanowi unikalne wydarzeniem złożone z wykładów, paneli dyskusyjnych oraz możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy młodymi i doświadczonymi badaczami w dziedzinie onkologii.
KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 9 września 2023 między 9.00 a 15.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.
Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 10 września 2023.
CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Według WHO nowotwór to jedna z najczęstszych przyczyn śmierci na świecie. Tzw. “rak” jest ogólnym i potocznie przyjmowanym terminem dla szerokiej grupy chorób, które mogą wpływać na dowolną część ciała. Wiele z nich wykrytych wcześnie może zostać skutecznie wyleczonych.
Głównym założeniem Konferencji jest poruszenie problematyki całokształtu procesu nowotworowego, od badania przyczyn, poprzez rozpoznanie i specjalistyczne leczenie, aż po organizację opieki nad pacjentem.
Konferencja stanowi miejsce wymiany wiedzy i prezentacji osiągnięć w obszarach takich jak nowe metody diagnozy i leczenia nowotworów, postępy w dziedzinie terapii celowanej, immunoterapii, radioterapii i chemioterapii.
Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• Nowotwory jako jedna z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie
• Opieka paliatywna pacjentów onkologicznych
• Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego
• Nowotwory układu oddechowego
• Rodzinne występowanie nowotworów
• Metody leczenia nowotworów złośliwych
• Czynniki karcynogenne w codzienności
• Leczenie chorób nowotworowych u pacjentów z HIV i AIDS
• Farmakologiczne leczenie chorób nowotworowych
• Onkologia dziecięca
Zachęcamy do przedstawiania propozycji adresowania omawianych problemów oraz konceptualizowania ich nadchodzących rozwiązań.
Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy.
DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w Konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, członków personelu medycznego oraz doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.
RADA NAUKOWA CENTER FOR MEDICAL STUDIES
• prof. UM w Łodzi dr hab. Błażej Kmieciak (Uniwersytet Medyczny w Łodzi).
• dr n. med. Mirosława Dulczewska-Miller (Miroslawa Dulczewska-Miller, M.D., Ph.D. Pediatrics & Dermatology, Chicago, Illinois, USA).
• mgr Marta Motucka (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Kierownik ds. nauki i rozwoju Center for Medical Studies).
• mgr Łukasz Darby Bartosik (Prezes Center for Medical Studies oraz Center For American & European Studies).
UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
Zamieść abstrakt (200-300 słów) prezentacji i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/pcM9DdDAuaUcMFWt6
Rejestracji dokonaj do godz. 23.59 dnia 28 sierpnia 2023 r. (termin ten nie zostanie przedłużony.
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 30 sierpnia 2023 r.
Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 2 września 2023 r.
➤UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
Wypełnij formularza uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/McLG3DjHBVQJDonc8
Rejestracji dokonaj do godz. 23.59 dnia 4 września 2023 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).
Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 7 września 2023 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem konferencji).
OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 129 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi Prezesa Zarządu i Dyrektora ds. naukowych jest równoważny certyfikatowi papierowemu)
• 159 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą
➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa Zarządu i Dyrektora ds. naukowych PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Ogólnopolska Konferencja Onkologiczna”
*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.
W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.
PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.
FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uczelnię lub inną instytucję sugerujemy opłacenie udziału w konferencji z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi.
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samodzielnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy by dostarczyć je jednak szybciej.
• Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy, by dostarczyć je jednak szybciej.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatorki Konferencji, Pani Adrianny Sendys na adres e-mail: sendys@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy.
Do zobaczenia na konferencji!
________________________
CENTER FOR MEDICAL STUDIES – O NAS
Center for Medical Studies jest organizacją naukowo-badawczą zrzeszoną w ramach rodziny organizacji międzynarodowej, europejsko-amerykańskiej Fundacji Center for American & European Studies (KRS: 0000985006, NIP: 7812019909).
Fundacja realizuje swoją misję w oparciu o przepisy ustawy o fundacjach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 21, poz. 97), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), akt notarialny o utworzeniu fundacji (sygn. repozytorium 4145/2020), postanowienie sądu o utworzeniu fundacji Nr. PO. VIII NS-REJ.KRS/033304/20/143 i statut.
Organem nadzorującym działalność Fundacji jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Center for Medical Studies prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy oraz lekarzy i członków personelu medycznego.
Dyscyplina naukowa: Medycyna
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu