Ogólnopolska Konferencja Psychologów i Kognitywistów

Data konferencji: 2023-07-28
Data nadsyłania abstraktów: 18 lipca, 2023
Miejsce konferencji: Microsoft Teams
Organizator: Center For European Studies i Center For American Studies
Opłata konferencji: 129
Publikacja pokonferencyjna: TAK

Szanowni Państwo!

Center For European Studies i Center For American Studies zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Psychologów i Kognitywistów.

➡️ KIEDY?
Konferencja odbędzie się w piątek 28 lipca 2023 między 16:30 a 21:00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

W razie wysokiej liczby wystąpień zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na sobotę 29 lipca 2023.

➡️CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat współczesnych problemów i wyzwań z którymi mierzą się psychologia teoretyczna i stosowana oraz kognitywistyka.

Otaczający nas świat nieustannie ewoluuje, a wydarzenia ostatnich lat takie jak pandemia czy wojna na Ukrainie niewątpliwie wpłynęły na nasz sposób myślenia. Podobnie rzecz ma się z ewoluującymi technologiami, których wpływ na ludzki umysł jest obecnie jednym z najgłośniej dyskutowanych tematów.

Wystąpienia na konferencji mogą dotyczyć zagadnień tak psychologii ogólnej (w tym m.in. psychologii rozwojowej, poznawczej czy osobowości), jak i psychologii stosowanej oraz dyscyplin szczegółowych (w tym m.in. psychologii społecznej, ekonomii, wychowawczej czy klinicznej).

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• zdrowie psychiczne w XXI wieku;
• metody pracy współczesnych psychologów;
• psychologia i kognitywistyka a neuronauki;
• psychologia poznawcza wobec świata technologii;
• świadomość człowieka;
• wyzwania współczesnej kognitywistyki;
• historia powstania kognitywistyki;
• symulacje komputerowe procesów myślowych;
• kognitywistyka symboliczna a kognitywistyka subsymboliczna – kierunki rozwoju;
• psychologia kliniczna;
• studia przypadków klinicznych;
• metody psychoterapii;
• psychodramy, pantomimy, psychorysunki i metody projekcyjne;
• kognitywistyka a praca w branży IT;
• co kognitywistyka może powiedzieć nam o sztucznej inteligencji;
• psychologia i kognitywistyka w marketingu;
• psychologia sprzedaży;
• psychologia miłości.

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki (np. psychologię z prawem, psychologię z ekonomią, psychologię z naukami o zdrowiu, itd.).

Wierzymy w wolność akademicką. Nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego konferencji.

➡️ DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

➡️KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
• dr Jagoda Dzida (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem:  https://forms.gle/ZCkctJ5M4ZCvYwre7
• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 18 lipca 2023 r. (termin ten nie zostanie przedłużona);
• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 21 lipca 2023 r.

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 19 lipca 2023 r.

➤UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem: https://forms.gle/ya4vaHuRQsRzpA8M6
• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 21 lipca 2023 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);
• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;
• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 24 lipca 2023 r. ( będą mieli Państwo możliwość zapoznać się z harmonogramem konferencji przed uiszczeniem opłaty – plan z pełną listą prelegentów i tytułami ich wystąpień zostanie udostępniony mailowo).

➡️OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 129 zł – certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami członków Komitetu Naukowego dostarczany drogą mailową (równoważny certyfikatowi papierowemu)
• 159 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członków Komitetu Naukowego PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru
*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja Naukowa Psychologów i Kognitywistów”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.

➡️PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

➡️FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione)
• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia, sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni na podstawie wystawionej na uczelnię przez nas faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji)
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty papierowe wysyłamy pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na nadchodzące październikowe terminy stypendialne zrobimy co w naszej mocy, by dostarczyć je Państwu szybciej.
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin

➡️PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem Konferencji, panem Anatoliem Tymchenko, pod adresem tymchenko@cfasofficial.com

Do zobaczenia na konferencji!

Dyscyplina naukowa: Psychologia, kongwistyka, socjologia, psychiczne zdrowie
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk społecznych