Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka: Internet jako przestrzeń relacji społecznych – szanse, ograniczenia, perspektywy

Data konferencji: 2021-01-19
Data nadsyłania abstraktów: 4 grudnia, 2020
Miejsce konferencji: online
Organizator: Studenckie Koło Naukowe Pedagogów WFiNS Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Koło Naukowe Humanistyki Cyfrowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Opłata konferencji: nie
Publikacja pokonferencyjna: Planowane jest wydanie recenzowanej monografii naukowej w formie e-booka. Dopuszczone zostaną prace z pozytywną recenzją.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej: Internet jako przestrzeń relacji społecznych – szanse, ograniczenia, perspektywy organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Pedagogów WFiNS Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Koło Naukowe Humanistyki Cyfrowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 stycznia 2021 r. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom przebiegać będzie ona w trybie online, co również umożliwi wymianę naukowych poglądów i dyskusję.

W obecnym czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 część działań społecznych przeniosła się do internetu. Wpłynęło to nie tylko na edukację, lecz na całe społeczeństwo. Spowodowało też przesunięcie do sieci relacji społecznych, co przyniosło zarówno rozmaite szanse, jak i zagrożenia. Konferencja pozwoli na przedstawienie własnych badań i refleksji na temat internetu jako przestrzeni społecznej w kontekście obecnej sytuacji i przyszłości.

W zakres przyjętej tematyki wchodzą poniższe obszary:
● edukacyjny aspekt kreowania relacji społecznych w Internecie,
● prawne aspekty bezpieczeństwa w sieci,
● życiowe sukcesy i porażki w społecznej przestrzeni Internetu,
● psychologiczne konteksty relacji w sieci,
● rola kultury w sieci i sieci w kulturze
● social media i infoetyka,
● humanista w internecie.

Możliwe jest zaproponowanie własnego tematu, który nie wchodzi w zakres powyższych obszarów, jednak mieści się w temacie głównym.

Czekamy na Państwa zgłoszenia do 4 grudnia 2020 r.
Konferencja jest bezpłatna, a każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o czynnym udziale. Na przedstawienie tematu mają Państwo 15 minut. Po trzech wystąpieniach nastąpi 15 minut dyskusji.

Planowane jest wydanie recenzowanej monografii naukowej w formie e-booka. Dopuszczone zostaną prace z pozytywną recenzją.

Terminy:
4 grudnia 2020 r. – zgłoszenie udziału w konferencji i nadsyłanie abstraktów wystąpień poprzez formularz umieszczony na dole strony
14 grudnia 2020 r. – ogłoszenie zakwalifikowanych wystąpień
17 stycznia 2021 r. – nadsyłanie prezentacji multimedialnych
19-20 stycznia 2021 r. – Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Internet jako przestrzeń relacji społecznych – szanse, ograniczenia, perspektywy
8 marca 2021 r. – ostateczny termin nadsyłania rozdziałów do monografii naukowej

Wszystkie informacje dotyczące formatowania tekstów oraz przypisów nadeślemy wraz z informacją o przyjęciu na konferencję.

Konferencja objęta patronatem honorowym przez:

– prof. dr hab. Beatę Przyborowską, Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
– p. Dziekan, dr hab. Magdalenę Charzyńską-Wójcik, prof. KUL i Kolegium Dziekańskie WNH KUL

Komitet naukowy
dr Monika Szabłowska-Zaremba, KUL
dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK

Komitet organizacyjny
mgr Kinga Bzymek, KUL
lic. Natalia Stek, UMK
lic. Magdalena Owczarczyk, KUL
lic. Julia Pokaczajło, UMK
lic. Jolanta Błaszczuk, KUL
lic. Angelika Izdebska, KUL

Formularz rejestracyjny:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevabgGOwAxe176BCdVMN2OZJhVNThoChG_HYtpykC2CFrWiw/viewform?usp=sf_link

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o komunikacji społecznej i mediach,pedagogika,psychologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych