Ogólnopolska Multidyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa

Data konferencji: 2021-12-02
Data nadsyłania abstraktów: 29 listopada, 2021
Miejsce konferencji: Szczecin
Organizator: Uniwersytet Szczeciński
Opłata konferencji: darmowa
Publikacja pokonferencyjna: -

Ogólnopolska Multidyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa jest organizowana w ramach projektu Strefa Nauki, realizowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Głównym celem Konferencji jest stworzenie możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć naukowych oraz wyników badań przez studentów z całej Polski. Uczestnikami czynnymi wydarzenia mogą być studenci prezentujący doniesienia naukowe o dowolnej tematyce w obszarach:
1. nauk o ekonomii, finansach i rachunkowości (3.12.21 r.),
2. nauk humanistycznych i teologicznych (3.12.21 r.),
3. nauk społecznych (3.12.21 r.),
4. nauk o kulturze fizycznej i zdrowiu (3.12.21 r.),
5. nauk o prawie i administracji (4.12.21 r.),
6. nauk ścisłych i przyrodniczych (4.12.21 r.).

Dyscyplina naukowa: różne
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych