Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa “Efektywna, efektowna i etyczna komunikacja”

Data konferencji: 2022-05-14
Data nadsyłania abstraktów: 17 kwietnia, 2022
Miejsce konferencji: online
Organizator: Koło Naukowe Prostego Języka UW i Koło Naukowe Retoryki Gadu-gadu UW
Opłata konferencji: 50 zł
Publikacja pokonferencyjna: Tak

Koło Naukowe Prostego Języka i Koło Naukowe Retoryki Gadu-gadu, działające przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej pt. „Efektywna, efektowna i etyczna komunikacja”, która odbędzie się 14–15 maja 2022 r. w formule online.

Temat konferencji nawiązuje do autorskiej definicji retoryki sformułowanej na potrzeby popularyzacji sztuki dobrej mowy*. Tak rozumiana komunikacja zbieżna jest z ruchem prostego języka, w którym również nacisk położony jest na efektywne i etyczne sposoby porozumiewania się. Łącząc te dwie zbieżne idee, tworzymy pole do poszukiwań zarówno podobieństw, jak i rozbieżności wymienionych zagadnień, a także zachęcamy do refleksji nad efektywnością, efektownością i etycznością w języku w każdym wymiarze jego użycia.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy osoby zainteresowane zagadnieniami prostego języka i retoryki – w kontekście nie tylko językoznawczym, lecz także medioznawczym, kulturoznawczym, literaturoznawczym, filozoficznym czy socjologicznym. Konferencja jest skierowana do studentów wszystkich poziomów nauczania: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego. Niezwykle miło będzie nam gościć także wszystkich tych, dla których ważne są praktyczne aspekty komunikacji – przedstawicieli świata mediów (społecznościowych), biznesu, administracji i innych instytucji.

Referaty mogą dotyczyć zagadnień, w których komunikacja analizowana jest jako:

EFEKTYWNA «taka, która jest przede wszystkim skuteczna, przynosi zamierzone efekty»

• socjolekty i profesjolekty a efektywność komunikacji w środowisku pracy
• style funkcjonalne polszczyzny
• język i komunikacja w administracji, biznesie itp.
• efektywna komunikacja ustna

EFEKTOWNA «taka, która przykuwa uwagę, wyróżnia się oryginalnością»

• tropy i figury retoryczne w literaturze i poza nią
• język dziennikarzy, publicystów, przedstawicieli świata kultury, twórców internetowych itp.
• komunikacja i wizerunek w mediach, również w mediach społecznościowych
• granice upraszczania komunikacji

ETYCZNA «taka, która ma na względzie dobro innych uczestników komunikacji, nie przekracza ich granic, nie działa świadomie na ich niekorzyść»

• perswazja i manipulacja i ich granice
• empatia i skupienie na potrzebach odbiorcy jako podstawa usprawniania komunikacji
• etyka słowa a estetyka
• prosto i elegancko a prostacko i niestosownie – etyka słowa a etykieta

Pod uwagę weźmiemy również zgłoszenia spoza przywołanych tu kręgów tematycznych.

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza – https://forms.gle/wTNdFrDupLRMxmYU9 – do 17 kwietnia 2022 r.

Po konferencji planujemy opublikować recenzowaną monografię wieloautorską w jednym z wydawnictw znajdujących się na liście MEiN.

Opłata konferencyjna wynosi 50 złotych i pokrywa koszty publikacji pokonferencyjnej.

Patronat nad konferencją objęły: Instytut Języka Polskiego UW, Instytut Polonistyki Stosowanej UW, Polskie Towarzystwo Retoryczne i Fundacja Języka Polskiego.

Komitet naukowy:
– dr Elżbieta Pawlak-Hejno (UMCS)
– dr Ewa Modrzejewska (UW)
– dr Magdalena Wanot-Miśtura (UW)
– dr Marcin Będkowski (UW)

Komitet organizacyjny:
– Agnieszka Olender
– Alicja Dzięcioł
– Dominika Kieszkowska
– mgr Kinga Rogowska
– Monika Miłosz
– Paulina Bednarek
– Paulina Wiśniewska
– Piotr Stobiecki
– mgr Weronika Pisula
– Wiktoria Godlewska

* Definicja retoryki autorstwa dr Ewy Modrzejewskiej: E. Modrzejewska, O (nie-)wiarygodności – wykład w ramach Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich, 6.12.2020, https://www.youtube.com/watch?v=5auRDdHBo0s.

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo, literaturoznawstwo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych