Ogólnopolska Studencko-doktorancka Konferencja Naukowa “Na poGRAniczu nauk”

Data konferencji: 2022-05-21
Data nadsyłania abstraktów: 21 kwietnia, 2022
Miejsce konferencji: online
Organizator: Kolegium MISH UW
Opłata konferencji: Bezpłatna
Publikacja pokonferencyjna: -

Kolegium MISH UW i Samorząd Studentów Kolegium MISH UW mają zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych do udziału w studencko-doktoranckiej ogólnopolskiej konferencji naukowej.

Niezliczone rodzaje ludzkich aktywności są w gruncie rzeczy grami. Taki wniosek płynie z klasycznych prac Johana Huizingi (Homo ludens) i Rogera Caillois (Ludzie i gry), którzy próbowali wyjaśnić, na czym polega gra i wskazać jej różne rodzaje. Zarazem pojęcie gry dla Ludwiga Wittgensteina było paradygmatycznym przykładem tego, czego zdefiniować się nie da. Okazuje się zatem, że mówienie i myślenie o grach samo w sobie jest ciekawą zagadką. Gra jest czymś jednocześnie powszechnym i dobrze znanym, jak i trudnym do prostego ujęcia. W tym kontekście warto przyjrzeć się temu, jak metafora gry jest używana w różnych naukach.

Socjologia zorientowana ilościowo modeluje zachowania społeczne za pomocą matematycznej teorii gier, a zorientowana jakościowo opisuje je jako grę w teatrze życia codziennego. Analiza transakcyjna w psychologii odwołuje się do pojęcia gier w celu opisania dynamiki stosunków międzyludzkich. W historiografii i naukach politycznych mamy do czynienia z metaforą gry niemal zawsze, gdy mowa o konfliktach, gdyż opisuje się je w kategoriach rywalizacji. Pojęcie gry językowej otworzyło nowy rozdział w historii filozofii i językoznawstwa.

To zaledwie kilka przykładów, które zwracają uwagę na powszechność posługiwania się metaforą gry w różnych naukach. Ta powszechność otwiera naszym zdaniem ciekawą drogę do interdyscyplinarnego dialogu. Znane są już próby spotkania między naukami wychodzące od wspólnego zainteresowania tym samym tematem czy stosowania tych samych metod. Naszym zamysłem jest, aby to używane metafory były płaszczyzną do spotkania dla przedstawicielek i przedstawicieli różnych naukowych światów.

Sceptyk może zapytać czy naprawdę między Szekspirowskim stwierdzeniem, że “Świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają” a matematycznym modelowaniem ludzkich zachowań za pomocą teorii gier jest jakieś istotne podobieństwo? Mamy nadzieję, że konferencyjna dyskusja przybliży nas do odpowiedzi na to pytanie.Zależy nam na tym, aby tegoroczna konferencja stała się przestrzenią do spotkania dziedzin humanistycznych i społecznych z naukami ścisłymi oraz sztuką. Dlatego chcielibyśmy zaprosić Państwa do zmierzenia się z pojęciem “GRA”. Zachęcamy do interpretowania go w sposób jak najbardziej interdyscyplinarny, na przykład jako:
– teoria gier
– gry w stosunkach międzyludzkich
– gra polityczna
– gry językowe
– gra jako teatr
– gra jako muzyka
– gra jako sport
– gra jako rywalizacja
– gra, czyli zabawa
– grywalizacja

Z chęcią rozpatrzymy również abstrakty niezwiązane ściśle z przedstawionymi powyżej sugestiami, korespondujące jednak z tematem konferencji.Szczególnie mile widziane będą referaty interdyscyplinarne, łączące dwie lub więcej różnych dziedzin nauki. Mogą być przygotowywane w parach; dla prelekcji przygotowanych przez dwie osoby przewidujemy dłuższy czas wystąpienia.
Abstrakty, liczące do 1500 znaków, należy przesyłać do 21 kwietnia 2022 r. Do abstraktu należy dołączyć bibliografię (nie wlicza się w limit znaków).

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/YneTb2ewvgKP4gg36

Konferencja odbędzie się 21 maja 2022 r. w formie zdalnej. Link do platformy, na której odbędzie się wydarzenie, zostanie podany w późniejszym terminie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Skład Rady Naukowej:

prof. dr hab Urszula Foryś (Wydział Matematyki)

dr hab. Jacek Haman (Wydział Socjologii)

dr hab. Michał Krawczyk (Wydział Nauk Ekonomicznych)

dr Piotr Kubiński (Wydział Polonistyki)

dr Adam Ploszka (Wydział Prawa i Administracji)

dr hab. Piotr Schollenberger (Wydział Filozofii)

Dyscyplina naukowa: Interdyscyplinarna
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dziedzina sztuki