Ogólnopolski Kongres Amerykanistów i Latynoamerykanistów

Data konferencji: 2022-10-29
Data nadsyłania abstraktów: 19 października, 2022
Miejsce konferencji: MS Teams
Organizator: Center For European Studies oraz Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Opłata konferencji: 115
Publikacja pokonferencyjna: Tak

Szanowni Państwo!Center For European Studies oraz Center For American Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Amerykanistów i Latynoamerykanistów.

KIEDY?
Kongres odbędzie się w sobotę 29 października 2022 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.(Długość kongresu zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia kongresu także na niedzielę 30 października 2022.)

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem Kongresu jest dyskusja na temat Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Ameryki Łacińskiej w ujęciu tak teoretycznym, jak i praktycznym.

PROPONOWANE (PRZYKŁADOWE) OBSZARY TEMATYCZNE:
• historia narodu amerykańskiego oraz narodów latynoamerykańskich;
• analiza systemów prawnych Ameryki Północnej oraz Ameryki Południowej (wady i zalety);
• systemy gospodarcze wybranych państw latynoamerykańskich, Stanów Zjednoczonych lub Kanady;
• kultura, sztuka i społeczenśtwa Ameryki Północnej i Południowej;
• stosunki międzynarodowe oraz problemy geopolityczne krajów Ameryki Północnej i Ameryki Południowej;
• wizja rozwoju Ameryki Północnej i Ameryki Południowej.Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.Uwaga: wystąpienia nie muszą mieć charakteru komparatystycznego – prelegenci mogą poruszać zagadnienia dotyczące tylko *jednego* z wybranych obszarów (np. tylko Stanów Zjednoczonych, z pominięciem Ameryki Południowej).

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w kongresie serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką kongresu osoby.• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

KOMITET NAUKOWY KONFERNCJI
• dr Lilya Kurii (uprzednio Chmielnicki Uniwersytet Narodowy; Center For American Studies Ukraine)
• dr Wojciech Walczak (Uniwersytet w Białymstoku)
• Luke Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE
➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongresem przez uczestnika czynnego:
• Zamieszczenie abstraktu oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/RrbcwafWNm6FDnht8
• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 19 października 2022 r. (termin ten nie zostanie przedłużony)
• Uiszczenie opłaty za kongres na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 22 października 2022 r. (godz. 20.00)

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 20 października 2022 r.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika biernego:
• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/3ATAVbUNcHYXpN7B8
• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 23 października 2022 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w kongresie (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);
• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;
• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 25 października 2022 roku – do tego czasu zostanie Państwu udostępniony harmonogram kongresu z pełną listą wystąpień (wykładów) i prelegentów (nie oczekujemy opłaty “w ciemno”).

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 115 zł – certyfikat cyfrowy wysyłany mailowo (równoważny certyfikatowi papierowemu)
• 135 zł – certyfikat tradycyjny (papierowy) wysyłany pocztą

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członka zarządu stowarzyszenia PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Kongres Naukowy Amerykanistów i Latynoamerykanistów*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w kongresie.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Kongresu
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwóch lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez ilość prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia Kongresu (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski)
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane WSZYSTKIM uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia kongresu
• Godzinę wystąpienia w ramach kongresu określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie kongresu)
• Regulamin konferencji: https://tinyurl.com/y4ecxjk3

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorką Kongresu, Panią Yaną Siarhei: sergej@cfasofficial.com

Do zobaczenia na Kongresie!

Dyscyplina naukowa: Historia i Archeologia, Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych