Ogólnopolski Kongres Biologów, Geografów i Ekologów

Data konferencji: 2023-11-18
Data nadsyłania abstraktów: 6 listopada, 2023
Miejsce konferencji: online
Organizator: Center for Science & Technology wraz z Center for American & European Studies
Opłata konferencji: 129
Publikacja pokonferencyjna: w zależności od ilości chętnych
Szanowni Państwo,
Center for Science & Technology wraz z Center for American & European Studies mają przyjemność zaprosić do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Biologów, Geografów i Ekologów.
KIEDY?
Kongres odbędzie się w sobotę 18 listopada 2023 między 9.00 a 15.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.
Długość Kongresu zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia kongresu także na niedzielę 19 listopada 2023.
CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA
Celem Ogólnopolskiego Kongresu Biologów, Geografów i Ekologów jest dyskusja na temat historycznych i współczesnych problemów i wyzwań nauk takich jak biologia, geografia i ekologia.

> PRZYKŁADOWE OBSZARY TEMATYCZNE
→ Historia nauk przyrodniczych
→ Aktywizm jako forma realizacji postulatów ochrony przyrody
→ Zrównoważona Produkcja Żywności: Omówienie metod produkcji żywności, które minimalizują wpływ na środowisko.
→ Zielona rewolucja, czyli trendy w ochronie klimatu i polityce energetycznej
→ Inżynieria Ekosystemów: Jak można projektować i przywracać ekosystemy w celu poprawy funkcjonowania i bioróżnorodności.
→ Cyfrowe Mapowanie Przyrody: Jak technologie cyfrowe wspierają mapowanie i monitorowanie środowiska.
→ Ekologia jako wyzwanie prawne, polityczne i społeczne
→ Predykcje dotyczące zmian w świecie przyrody.
→ Badania Archeologiczne w Geografii i Ekologii: Jak badania archeologiczne pomagają zrozumieć historyczne zmiany środowiskowe.
→ Rekultywacja Terenów Zdegradowanych: Jak przywracać zdegradowane obszary do naturalnego stanu przy użyciu technologii i wiedzy ekologicznej.
→ Zastosowanie Technologii Druku 3D w Badaniach Przyrodniczych: Jak druk 3D może pomóc w tworzeniu modeli i narzędzi badawczych.
→ Interakcje Międzygatunkowe w Ekosystemach: Analiza związków między różnymi gatunkami w ekosystemach i ich wpływ na dynamikę przyrodniczą.
→ Wykorzystanie biotechnologii w rolnictwie i jej potencjalne oddziaływanie na środowisko
→ Wykorzystanie technologii, takich jak śledzenie GPS i teledetekcja, w monitorowaniu i zarządzaniu populacjami i siedliskami pand
Wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki. Akceptowane są wystąpienia w formie posteru.
Wystąpienia znajdujące się na styku dwóch nauk zostaną umieszczone w stosownym panelu na podstawie decyzji Komitetu Naukowego Kongresu wynikającej z analizy treści przesłanego abstraktu.
Wierzymy w wolność akademicką. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.
DLA KOGO?
> Do czynnego udziału w kongresie serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką kongresu osoby.
> Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.
RADA NAUKOWA CENTER FOR SCIENCE & TECHNOLOGY
• prof. dr hab. Jacek Jania (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
• prof. dr hab. Wiesław Ziaja (Uniwersytet Jagielloński)
• prof. dr hab. inż. Wojciech Wieleba (Politechnika Wrocławska)
• dr hab. inż. Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska)
• dr n. med. Aleksandra Karykowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
• dr inż. Tomasz Czapka (Politechnika Wrocławska)
• dr Valery Loumber (Dyrektor ds. akademickich)
• mgr Łukasz Darby Bartosik (Prezes Center for Science & Technology i Center for American & European Studies)
 UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE

UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika czynnego:
1 Zamieść abstrakt i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/yCg5zpBhspoAhimj9

2 Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 6 listopada 2023 r. (termin ten nie zostanie przedłużony)
> Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
> Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 7 listopada 2023 r.
3 Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 9 listopada 2023 r. (godz. 20.00).
UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika biernego:
1 Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/SAYQ3pthmeEiNYzx5
2 Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 8 listopada 2023 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w kongresie (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);
3 Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 11 listopada 2023 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem kongresu – nie oczekujemy “opłaty w ciemno”).
OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 125 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (równoważny certyfikatowi papierowemu; zawiera podpis elektroniczny Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. naukowych).
• 159 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą,

☞ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa Zarządu i Dyrektora ds. naukowych PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:
„ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Ogólnopolski Kongres Biologów”
*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w kongresie.
W przypadku współwystępowania dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.
PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w kongresie nie obejmuje opłaty publikacyjnej.
FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). Jeśli Państwa udział w kongresie ma zostać sfinansowany przez uniwersytet sugerujemy opłacenie faktury z osobistych środków i uzyskanie następnie od uniwersytetu we własnym zakresie zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uniwersytet faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi.
• Link do transmisji (pokoju kongresowego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem kongresu.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia kongresu (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia kongresu.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego kongresu.
• Godzinę wystąpienia w ramach kongresu określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie kongresu).
PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorem Kongresu, Panem Olafem Hajnoszem: hajnosz@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy. Do zobaczenia online!
Dyscyplina naukowa: nauki przyrodnicze, kongres, ekologia, botanika, biochemia, ochrona przyrody, biologia, zoologia, chemia biologiczna, geografia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk rolniczych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych