Ogólnopolski Kongres Gospodarczy “Prawo handlowe – rynki kapitałowe – bankowść – podatki – finanse”

Data konferencji: 2023-02-04
Data nadsyłania abstraktów: 25 stycznia, 2023
Miejsce konferencji: MS Teams
Organizator: Center For American Studies, Wydział Wydział Prawa i Administracji Uniwrsytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Opłata konferencji: 119
Publikacja pokonferencyjna: Tak

Szanowni Państwo!

Center For European Studies i Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Gospodarczym “Prawo handlowe – rynki kapitałowe – bankowść – podatki – finanse”.

KIEDY?
Kongres odbędzie się w sobotę 4 lutego 2023 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 5 lutego 2023.

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat szeroko pojętej problematyki prawa handlowego, bankowości, podatków i finansów publicznych oraz rynków kapitałowych przez pryzmat nauk społecznych i humanistycznych (prawa, ekonomii, politologii, nauk o zarządzaniu oraz historii i psychologii).

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• Europejskie i światowe systemy podatkowe
• Wyzwania prawa podatkowego i możliwe kierunki zmian
• Raje podatkowe
• Polityki podatkowe i bankowe w dobie post-COVID-19
• Problematyka polskiego, europejskiego i światowego prawa finansowego i bankowego
• Finanse publiczne wobec wyzwań XXI wieku
• Prawa i obowiązki konsumentów na rynku finansowym
• Rynki kapitałowe w Europie i na świecie
• Podatki a regulacje spółek oraz struktur holdingowych
• Rola i znaczenie ładu korporacyjnego w Europie i na świecie
• Problematyka grup spółek i prawa holdingowego
• Fuzje, przejęcia i przekształcenia spółek w prawie polskim i europejskim
• Konsekwencje Brexitu a europejskie rynki finansowe oraz prawo handlowe
• Pojęcie mobilizacji i aktualizacji kapitału na światowych rynkach finansowych
• Poszczególne segmenty rynku finansowego i ich wpływ na gospodarkę światową
• Rola IPO w finansowaniu i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, Europie i na świecie
• i wiele innych!Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• prof. UJK Magdalena Tomala (Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Przewodnicząca Komitetu Naukowego
• dr Adrian Rycerski (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Członek Komitetu Naukowego
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego

UCZESTNICWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE

➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem:
https://forms.gle/Nffx3yjsxKAYTBQR8
• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 25 stycznia 2023 r. (termin ten nie zostanie nie zostanie przedłużony);
• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 27 stycznia 2023 r.Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 26 stycznia 2023 r.

➤UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/HZ1Pu3V2pak2sk87A
• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 28 stycznia 2023 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);
• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;
• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 31 stycznia 2023 r. (będą mieli Państwo możliwość zapoznać się z harmonogramem konferencji przed uiszczeniem opłaty).

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 119 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (równoważny certyfikatowi papierowemu)
• 145 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członka zarządu PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy. Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru
*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Kongres Gospodarczy”
*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione)
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski)
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji
• Godzinę wystąpienia w ramach kongresu określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, Pana Alexa Statkevych na adres e-mail: statkevych@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy.
Do zobaczenia na konferencji! 

Dyscyplina naukowa: statkevych@cfasofficial.com
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych