Ogólnopolski Kongres Prawa Mody

Data konferencji: 2023-09-16
Miejsce konferencji: Online
Organizator: Center for European Studies i Center for American Studies
Opłata konferencji: 129 zł lub 59 zł
Publikacja pokonferencyjna: .

Szanowni Państwo,

 

Center for European Studies i Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Prawa Mody – unikalnym wydarzeniu stanowiącym miejsce wymiany wiedzy oraz dyskusji między pasjonat_k_ami prawa mody i przedstawiciel_k_ami branży modowej!

 

𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?

Kongres odbędzie się w sobotę 16 września 2023 między 9:00 a 16:00 w formie online na platformie Microsoft Teams. 

Długość Kongresu zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 17 września 2023.

 

𝐂𝐙𝐄𝐆𝐎 𝐃𝐎𝐓𝐘𝐂𝐙𝐘 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐉𝐀?

Głównym założeniem Kongresu Prawa Mody jest dyskusja na temat problematyki prawa mody w perspektywie powszechnie obowiązującego prawa krajowego (polskiego), zagranicznych porządków prawnych, regulacji międzynarodowych oraz praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w branży modowej (od marketingu, poprzez swoiste metody zatrudnienia, aż po polityki ochrony środowiska ograniczające działania firm modowych). 

Organizatorzy Kongresu Prawa Mody pragną poddać pod dyskusję mnogość palących kwestii związanych z prawem w branży mody, takich jak umowy licencyjne, prawa autorskie, ochrona znaków towarowych oraz aspekty prawne związane z produkcją i dystrybucją produktów modowych (odzieży i akcesoriów). 

 

𝐏𝐫𝐨𝐩𝐨𝐧𝐨𝐰𝐚𝐧𝐞 (𝐩𝐫𝐳𝐲𝐤ł𝐚𝐝𝐨𝐰𝐞) 𝐨𝐛𝐬𝐳𝐚𝐫𝐲 𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞:

 • Prawo własności intelektualnej (w tym szczególności prawo autorskie i prawo znaków towarowych) w branży modowej
 • Umowy i transakcje handlowe związane z przemysłem modowym (krajowe, jak i międzynarodowe)
 • Prawo pracy i formy zatrudnienia w branży modowej
 • Cła i podatki dotyczące podmiotów gospodarczych sprzedających odzież i akcesoria
 • Trade dress – case studies
 • Nowe wyzwania dla branży mody (m.in. sztuczna inteligencja, cyfryzacja i wirtualna rzeczywistość)
 • Najciekawsze orzeczenia dotyczące “spraw modowych” i ich konsekwencje
 • Etyczne zagadnienia produkcji odzieży (współczesna praca niewolnicza, praca dzieci, degradacja środowiska naturalnego, itd.)
 • Zagadnienia związane z międzynarodowymi łańcuchami dostaw 
 • Prawne aspekty modelingu
 • Branża mody a startupy i e-commerce

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

 

𝐃𝐋𝐀 𝐊𝐎𝐆𝐎?

 • Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, przedstawicieli branży mody, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
 • Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

 

𝐊𝐎𝐌𝐈𝐓𝐄𝐓 𝐍𝐀𝐔𝐊𝐎𝐖𝐘 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐉𝐈

 • adw. dr Valery Loumber (kancelaria Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles; Dyrektor ds. Akademickich Center for American Studies) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
 • dr Julia Szwiec (Polskie Centrum Mediacji w Warszawie; Mediator w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego i Sądzie Okręgowym w Warszawie) – Członek Komitetu Naukowego.
  • dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine, wcześniej: Chmielnicki Uniwersytet Narodowy) – Członek Komitetu Naukowego.
  • Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

 

𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎 𝐂𝐙𝐘𝐍𝐍𝐄 𝐈 𝐁𝐈𝐄𝐑𝐍𝐄 – 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐉𝐄

➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/pJxWUvwzgFsCmjHy5

Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 4 września 2023 r. (𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻 𝘁𝗲𝗻 𝗻𝗶𝗲 𝘇𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝗶𝗲 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗱ł𝘂𝘇̇𝗼𝗻𝘆).

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 6 września 2023.

Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 9 września 2023 r.

➤UCZESTNICTWO BIERNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem: https://forms.gle/of4isbiGpgD3Fx98A

Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 8 września 2023 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 12 września 2023 r. (𝗯𝗲̨𝗱𝗮̨ 𝗺𝗶𝗲𝗹𝗶 𝗣𝗮𝗻́𝘀𝘁𝘄𝗼 𝗺𝗼𝘇̇𝗹𝗶𝘄𝗼𝘀́𝗰́ 𝘇𝗮𝗽𝗼𝘇𝗻𝗮𝗰́ 𝘀𝗶𝗲̨ 𝘇 𝗵𝗮𝗿𝗺𝗼𝗻𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗲𝗺 𝗸𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗷𝗶 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗱 𝘂𝗶𝘀𝘇𝗰𝘇𝗲𝗻𝗶𝗲𝗺 𝗼𝗽ł𝗮𝘁𝘆).

 

𝐎𝐏Ł𝐀𝐓𝐘 𝐙𝐀 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎

UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 129 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).

 • 159 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

 

Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: 

„ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Kongres Prawa Mody”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.

 

𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊𝐀𝐂𝐉𝐀 𝐏𝐎𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐘𝐉𝐍𝐀

Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

 

𝐅𝐀𝐐

 • Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uczelnię (lub inną instytucję) sugerujemy opłacenie udziału w konferencji z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię faktury.
 • Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi.
 • Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
 • Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
 • Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samodzielnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
 • Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy by dostarczyć je jednak szybciej.
 • Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy, by dostarczyć je jednak szybciej.
 • Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
 • Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
 • Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.

 

𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?

W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorką Kongresu, panią Fatmą Mejri, pod adresem mejri@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy.

Do zobaczenia! Dyscyplina naukowa: prawo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych