Ogólnopolski Kongres Teorii, Filozofii i Historii Prawa

Data konferencji: 2023-04-28
Data nadsyłania abstraktów: 17 kwietnia, 2023
Miejsce konferencji: online
Organizator: Center For European Studies oraz Center For American Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Opłata konferencji: 119
Publikacja pokonferencyjna: Zależnie od chętnych
Szanowni Państwo!
Center For European Studies oraz Center For American Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w “Ogólnopolskim Kongresie Teorii, Filozofii i Historii Prawa”.
𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?
Kongres odbędzie się w piątek 28 kwietnia 2023 roku między 16.30 a 21.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.
Długość Kongresu zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na sobotę 29 kwietnia 2023.
𝐂𝐙𝐄𝐆𝐎 𝐃𝐎𝐓𝐘𝐂𝐙𝐘 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐉𝐀?
Głównym celem Kongresu jest dyskusja na temat kluczowych osiągnięć i wyzwań stojących przed teoretykami, filozofami i historykami prawa – tak z perspektywy z każdej z tych subdyscyplin z osobna, jak i zagadnień przekrojowych.
𝐏𝐑𝐎𝐏𝐎𝐍𝐎𝐖𝐀𝐍𝐄 (𝐏𝐑𝐙𝐘𝐊Ł𝐀𝐃𝐎𝐖𝐄) 𝐎𝐁𝐒𝐙𝐀𝐑𝐘 𝐓𝐄𝐌𝐀𝐓𝐘𝐂𝐙𝐍𝐄
• Historia doktryn prawnych występujących w poszczególnych okresach (starożytność, średniowiecze, nowożytność i współczesność)
• Wybrane zagadnienia z historii prawa polskiego, europejskiego i światowego
• Najnowsze koncepcje z zakresu teorii i filozofii prawa, jak i poprzedzające je propozycje historyczne
• Filozofia prawa międzynarodowego
• Rządy prawa i zasady sprawiedliwości społecznej
• Formowanie się systemów prawnych w Europie i na świecie
• I wiele innych!
Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.
𝐃𝐋𝐀 𝐊𝐎𝐆𝐎?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.
𝐊𝐎𝐌𝐈𝐓𝐄𝐓 𝐍𝐀𝐔𝐊𝐎𝐖𝐘 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐉𝐈
• Prof. UJK dr hab. Magdalena Tomala (Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
• dr Wojciech Walczak (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku)
• Luke Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)
𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎 𝐂𝐙𝐘𝐍𝐍𝐄 𝐈 𝐁𝐈𝐄𝐑𝐍𝐄 – 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐉𝐄
➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
• Zamieszczenie abstraktu oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/brBFZSoSEU5qgyKm9
• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 17 kwietnia 2023 r. (termin ten nie zostanie przedłużony)
• Uiszczenie opłaty za konferencję na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2023 r. (godz. 20.00)
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 19 kwietnia 2023 r
➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/snN1NNQbTEZQGPwZ6
• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 23 kwietnia 2023 r
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);
• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;
• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2023 r – do tego czasu zostanie Państwu udostępniony harmonogram konferencji z pełną listą wystąpień (wykładów) i prelegentów (nie oczekujemy opłaty “w ciemno”).
𝐎𝐏Ł𝐀𝐓𝐘 𝐙𝐀 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎
➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 119 zł – certyfikat cyfrowy wysyłany mailowo (równoważny certyfikatowi papierowemu)
• 145 zł – certyfikat tradycyjny (papierowy) wysyłany pocztą
➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez prezesa zarządu stowarzyszenia PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru *: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – “Ogólnopolski Kongres Teorii, Filozofii i Historii Prawa”.
*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.
W przypadku współwystępowania dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno oraz o osobne wypełnienie formularzy zgłoszeniowych z zaznaczeniem, że jest to referat grupowy.
𝐅𝐀𝐐
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione)
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski)
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin
𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorem Konferencji, Panem Olafem Hajnoszem: hajnosz@cfasofficial.com.
Do zobaczenia na Konferencji!
Dyscyplina naukowa: prawo, historia, filozofia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk teologicznych