Ogólnopolskie Sympozjum Historyczne

Data konferencji: 2023-11-10
Data nadsyłania abstraktów: 2 listopada, 2023
Miejsce konferencji: Online
Organizator: Center For European Studies i Center For American Studies
Opłata konferencji: 129
Publikacja pokonferencyjna: Tak

Szanowni Państwo,

Center For European Studies i Center For American Studies zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskim Sympozjum Historycznym – czyli konferencji naukowej dla historyków i miłośników historii!

➡️ KIEDY?
Sympozjum odbędzie się w piątek 10 listopada 2023 między 17.00 a 21.30 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość Sympozjum zależy od liczby prelegentów. W razie bardzo wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na sobotę 11 listopada 2023. O występowaniu w piątek zadecyduje kolejność zgłoszeń.

➡️ CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Celem Ogólnopolskiego Sympozjum Historycznego jest zaprezentowanie badań młodych i doświadczonych historyków.

Wystąpienia na Sympozjum mogą przybierać formy analiz przeszłości z dowolnych epok (starożytności, średniowiecza, nowożytności – w tym historii najnowszej) oraz dowolnych obszarów (historii sztuki, nauki, religii, gospodarki, wojskowości, kultury, polityki, prawa, itd., jak również antropologii i geografii historycznej oraz archiwistyki), włączywszy w to analizy metodologiczne.

Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

➡️ DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w Sympozjum serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką Sympozjum osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

➡️ KOMITET NAUKOWY
• Prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Przewodniczący Komitetu Naukowego
• dr Wojciech Walczak (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku) – Członek Komitetu Naukowego
• dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine; wcześniej: Khmelnytskyi National University) – Członek Komitetu Naukowego
• Luke Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego

➡️ UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE

➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na Sympozjum przez uczestnika czynnego:

1️⃣ Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/mPxRMyVBkux1Q9XSA

2️⃣ Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 2 listopada 2023 r.  (termin ten nie zostanie przedłużony).

– Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
– Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 3 listopada 2023 r.

3️⃣ Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 5 listopada 2023 r.

➤UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na Sympozjum przez uczestnika biernego:

1️⃣  Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/Gsq48Avr8CtVVtmu6

2️⃣ Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 3 listopada 2023 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w Sympozjum (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3️⃣ Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 6 listopada 2023 r. (będą mieli Państwo możliwość zapoznać się z harmonogramem Sympozjum przed uiszczeniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”).

➡️ OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 129 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (równoważny certyfikatowi papierowemu)
• 159 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE) – 2 opcje:
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członków Komitetu Naukowego PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Ogólnopolskie Sympozjum Historyczne”.

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w Sympozjum.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.

➡️ PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w Sympozjum nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

➡️ FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione)
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski)
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji
• Godzinę wystąpienia w ramach kongresu określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin

➡️ PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora naukowego Sympozjum, Pana Anatolia Tymchenko na adres e-mail: tymchenko@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy.

Do zobaczenia na konferencji!

Dyscyplina naukowa: Historia, kultura, religia, tradycje
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk teologicznych