OKN “Dobra kultury, tożsamość historyczna, dziedzictwo narodowe – ujęcie interdyscyplinarne”

Data konferencji: 2023-10-27
Data nadsyłania abstraktów: 16 października, 2023
Miejsce konferencji: Online
Organizator: Center for European Studies i Center for American Studies
Opłata konferencji: 159 PLN
Publikacja pokonferencyjna: Tak

Szanowni Państwo,

Center for European Studies i Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. “Dobra kultury, tożsamość historyczna, dziedzictwo narodowe – ujęcie interdyscyplinarne”.

 

𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?

Konferencja odbędzie się w piątek 27 października 2023 między 16.00 a 20.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia Kongresu także na sobotę 28 października 2023.

 

𝐂𝐙𝐄𝐆𝐎 𝐃𝐎𝐓𝐘𝐂𝐙𝐘 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐉𝐀?

Konferencja ma na celu dyskusję na temat zagadnień związanych z tożsamością narodową i historyczną oraz dziedzictwem kulturowym, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju i kształtowania się społeczeństw. 

Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu do omawianej problematyki, w toku konferencji poruszony zostanie szereg tematów, począwszy od metodologii badawczych, aż po poszukiwanie praktycznych rozwiązań, które przyczynią się do ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego wybranych państw i społeczeństw (w tym Polski). 

Konferencja stanowi także okazję do wymiany wiedzy między młodymi i doświadczonymi naukowcami z różnych dziedzin (prawa, historii, kulturoznawstwa, nauk o języku, socjologii i innych). 

 

𝐏𝐫𝐨𝐩𝐨𝐧𝐨𝐰𝐚𝐧𝐞 (𝐩𝐫𝐳𝐲𝐤ł𝐚𝐝𝐨𝐰𝐞) 𝐨𝐛𝐬𝐳𝐚𝐫𝐲 𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞:

 • Polska kultura narodowa jako element tożsamości narodowej.
 • Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego wybranych społeczeństw, narodów i grup etnicznych (np. Żydzi, Aborygeni, Ślązacy, Tybetańczycy) w dobie globalizacji.
 • Rola muzeów i innych instytucji kultury w kształtowaniu tożsamości narodowej i zachowaniu dziedzictwa kulturowego.
 • Krajowe i międzynarodowe prawo ochrony dóbr kultury – wybrane problemy.
 • Szczegółowe mechanizmy prawne służące ochronie dóbr kultury.
 • Dziedzictwo historyczne w perspektywie turystycznej jako czynnik rozwoju regionalnego.
 • Znaczenie dziedzictwa kulturowego dla edukacji i wychowania.
 • Urynkowienie vs. upaństwowienie kultury, czyli ekonomiczne modele ochrony dziedzictwa kulturowego.
 • Kultura popularna jako element dziedzictwa kulturowego.
 • Dziedzictwo kulturowe jako źródło inspiracji dla sztuki i kultury współczesnej.
 • Współczesne wyzwania związane z ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego wybranych społeczeństw, narodów i grup etnicznych. .
 • kultura narodowa w kontekście wielokulturowości i pluralizmu kulturowego.
 • Interdyscyplinarny wymiar badań nad dziedzictwem kulturowym i historycznym.

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Wystąpienia mogą mieć także charakter interdyscyplinarny, łączący różne dziedziny nauki.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

 

𝐃𝐋𝐀 𝐊𝐎𝐆𝐎?

 • Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
 • Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

 

𝐊𝐎𝐌𝐈𝐓𝐄𝐓 𝐍𝐀𝐔𝐊𝐎𝐖𝐘 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐉𝐈

 • prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
 • dr Wojciech Walczak (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku ) – Członek Komitetu Naukowego.
 • dr Samanta Kowalska (Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego) – Członek Komitetu Naukowego.
 • dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine; wcześniej: Khmelnytskyi National University).
 • adw. dr Valery Loumber (kancelaria Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles; Center for American Studies Ukraine) – Członek Komitetu Naukowego.
 • Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

 

𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎 𝐂𝐙𝐘𝐍𝐍𝐄 𝐈 𝐁𝐈𝐄𝐑𝐍𝐄 – 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐉𝐄

➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/SBuiFV8r1xNLnHXD7 

Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 16 października 2023 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 17 października 2023 r.

Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 20 października 2023 r.

 

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)

Kroki niezbędne do rejestracji na konferencję przez uczestnika biernego:

Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:

https://forms.gle/2xHf3RMNi57GXX2f9 

Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 20 października 2023 r.

Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 23 października 2023 (uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji przed dokonaniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”).

 

𝐎𝐏Ł𝐀𝐓𝐘 𝐙𝐀 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎

➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:

 • 129 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
 • 159 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

 

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):

 • 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

 

Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:

„ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja Dobra kultury, tożsamość historyczna, dziedzictwo narodowe.”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

 

𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊𝐀𝐂𝐉𝐀 𝐏𝐎𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐘𝐉𝐍𝐀

Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

 

𝐅𝐀𝐐

 • Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uczelnię (lub inną instytucję) sugerujemy opłacenie udziału w konferencji z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię faktury.
 • Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi.
 • Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
 • Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
 • Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samodzielnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
 • Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
 • Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
 • Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
 • Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
 • Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.

 

𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?

W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, Pana Olafa Hajnosza, na adres: hajnosz@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy.

Do zobaczenia na konferencji!


Dyscyplina naukowa: nauki społeczne i humanistyczne
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych