OKN Psychologia w świecie prawa, ekonomii i biznesu

Data konferencji: 2021-12-11
Data nadsyłania abstraktów: 27 listopada, 2021
Miejsce konferencji: online
Organizator: CFAS
Opłata konferencji: 59 lub 99 zł
Publikacja pokonferencyjna: możliwa, jeśli zbierze się wystarczająca ilość chętnych

Szanowni Państwo!
Center For European Studies oraz Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji pt. “Psychologia w świecie prawa, ekonomii i biznesu”.

KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 11 grudnia 2021 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams. (Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 12 grudnia 2021).

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat psychologii przez pryzmat prawa, ekonomii i świata biznesu. Jesteśmy także otwarci na tematy związane z psychologią poruszające oprócz wspomnianych wcześniej aspektów problemy innych nauk społecznych i humanistycznych (jak na przykład socjologii, politologii, kulturoznawstwa czy filozofii).

PROPONOWANE (PRZYKŁADOWE) OBSZARY TEMATYCZNE:
• wzajemne związki psychologii, prawa, ekonomii i świata biznesu
• psychologia w prawie w przeszłości, obecnie oraz kierunki rozwoju regulacji w przyszłości
• wpływ regulacji prawnych na myślenie człowieka i jego postępowanie
• psychologia w prawie w teorii i w praktyce
• znaczenie psychologii w marketingu i reklamie
• rola umysłu w postawach konsumenta i przedsiębiorcy
• waga psychologii w negocjacjach
• resocjalizacja przestępców – utopia czy realny do osiągnięcia cel? Warunki powodzenia resocjalizacji więźniów.Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• Prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk (Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu)
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)

UCZESTNICTWO CZYNNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) z zachowaniem wymogów formalnych oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem:
https://forms.gle/gpJ5cSNAMbesGs177
• Akceptacja Regulaminu konferencji w formularzu – Regulamin dostępny jest pod niniejszym linkiem:
https://tinyurl.com/y4ecxjk3
• Powyższych czynności należy dokonać do godz. 23.59 dnia 27 listopada 2021 r.;
• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 29 listopada 2021 r.Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów. Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 28 listopada 2021 r.

UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/6ftATvK9LJpNx1VE8
• Czynności tej należy dokonać do godz. 23.59 dnia 1 grudnia 2021 r.;
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);
• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;
• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 6 grudnia 2021 r.

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI):
• 119 zł – certyfikat w wersji tradycyjnej dostarczany pocztą
• 99 zł – certyfikat w wersji cyfrowej dostarczany na pocztę e-mail

UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członka zarządu stowarzyszenia PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy. Certyfikat może zostać potem wykorzystany do dodania go do CV oraz umieszczenia na różnych portalach, np. LinkedIn.Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „<Imię i nazwisko> – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja pt. “Psychologia w świecie prawa, ekonomii i biznesu”.
*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współwystąpienia dwójki autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwóch uczestników (opłatę należy pomnożyć przez ilość prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty uczestnictwa wysyłamy pocztą tradycyjną/mailową w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji, ale ze względu na składanie wniosków stypendialnych na początku października, postaramy się dostarczyć Państwu certyfikaty do połowy września
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: https://tinyurl.com/y4ecxjk3

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt poprzez wiadomość prywatną skierowaną na Facebooku do Center For American Studies. Do zobaczenia na konferencji!

Dyscyplina naukowa: prawo, ekonomia, biznes, psychologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk społecznych