OKN „Queer i gender w nowych tekstach kultury dla dzieci i młodzieży”

Data konferencji: 2020-10-19
Miejsce konferencji: WydziaŁ Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Organizator: Zespół ds. Badań nad Literaturą i Kulturą Dziecięcą UAM oraz Koło Sztuki dla Dzieci „Na Wysokiej Górze” UAM
Opłata konferencji: 300 PLN
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Celem konferencji jest ukazanie subwersywności nowych dzieł i tekstów kultury skierowanych do dzieci i młodzieży oraz podjęcie dyskusji z panującymi powszechnie heteropatrialchalnymi wzorcami. Nowość rozumiemy szeroko – interesuje nas obszar dzieł wykreowanych po roku 1989.

Mimo że gender i queer studies mają silną pozycję w humanistyce zachodniej, w Polsce wciąż, ze względu na uwarunkowania polityczno-społeczne, wywołują kontrowersje. Wykraczanie poza główny nurt segregacji płciowej dzieci na dziewczynki-księżniczki
i chłopców-zdobywców nie jest niczym nowym w literaturze i sztuce dla młodych. Zapraszamy do wspólnego zebrania przykładów i podjęcia dyskusji na temat przełamywania płciowych stereotypów, jak i nienormatywnych tożsamości, skupienia się na przekroczeniach, przeniesieniach, innościach, działających emancypacyjnie. Interesują nas nie tylko tradycyjne media – literatura, teatr, lecz również najnowsze (memy, gry komputerowe, fanfiki, fanarty itd.)

Lista proponowanych obszarów tematycznych:
– krytyka feministyczna książek dla dzieci i młodzieży;
– literatura dla dzieci i młodzieży a studia nad męskością;
– dzielne dziewczynki, wrażliwi chłopcy: niestereotypowe literackie role płciowe;
– nowa powieść dla dziewcząt – funkcje, ambicje, wartości;
– autobiografizm i metanarracja genderowa w książkach dla dzieci;
– wątki i narracje LGBT+ w popkulturowych fabułach dla dzieci oraz w powieściach typu YA;
– queerowanie literatury dla młodych – czy istnieje? w jakim celu?
– niestereotypowe przemiany erotyki w książkach dla młodzieży;
– intymność, prywatność, dorosłość w sztuce dla niedorosłych;
– zmiany i przesunięcia genderowe w obrębie literatury dla dzieci i młodzieży;
– kino, seriale i animacje dla YA – kontrowersje, dyskusje, przekroczenia, formy, tematy, dyskusje;
– dyskusyjne wybory tłumaczy w przekładach literatury dziecięcej;
– najnowszy teatr dla młodzieży jako przestrzeń naruszania tabu i kreowania nowej widowni;
– młodzi dla młodych: fanfiki, fanarty;
– przestrzenie Internetu: nowe formy młodzieżowej wypowiedzi (memy, pasty, videoblogi, tiktoki, snapy itd.);
– gry komputerowe jako przestrzeń emancypacyjna dla inności.
Dyscyplina naukowa: FILOZOFIA, HISTORIA, JĘZYKOZNAWSTWO, LITERATUROZNAWSTWO, NAUKI O KULTURZE I RELIGII, NAUKI O SZTUCE, NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH, NAUKI PRAWNE, NAUKI SOCJOLOGICZNE, PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina sztuki