OKN „Władza i społeczeństwo. Relacje na przestrzeni dziejów”

Data konferencji: 2020-10-23
Miejsce konferencji: UMCS w Lublinie
Organizator: Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie
Opłata konferencji: 100 PLN
Publikacja pokonferencyjna: Tak

Celem obrad jest podjęcie problematyki stosunku władzy wobec jednostek, grup społecznych, instytucji oraz jej roli i znaczenia w kształtowaniu życia politycznego, społecznego, kulturalnego, a także obyczajowego.

Ogromnie istotna jest tu refleksja nad metodami oraz narzędziami wykorzystywanymi przez rządzących w celu kształtowania pożądanych postaw ludności (rządzonych). Perspektywa aktywności jednostki i zbiorowości wobec władzy stanowi kolejny aspekt, który organizatorzy pragną omówić podczas wspólnej dyskusji.

Zamiarem organizatorów konferencji jest przeprowadzenie interdyscyplinarnej analizy tytułowego zagadnienia z uwzględnieniem różnych epok historycznych, a tym samym zaproszenie do wspólnej debaty przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.

Wśród zagadnień poruszanych podczas obrad znaleźć się może:

– analiza zjawiska władzy (istota władzy, refleksje nad pojęciem władzy)

– wpływ władzy państwowej na życie codzienne jednostki i zbiorowości

– strach czy uwielbienie? Psychologiczne uwarunkowania stosunku do władzy

– władza w służbie ludu? Ludzie w służbie władzy?

– z boskiego nadania czy „We the People”

– przeobrażenia idei legitymizacji władzy

– władza formalna i nieformalna

– władza a religia

– władza a oświata i nauka

– władza a kultura

– propaganda jako narzędzie władzy

– rewolucja informacyjna

– nowe sposoby oddziaływania na rządzonych czy mechanizm kontroli władzy?

Dyscyplina naukowa: FILOZOFIA, HISTORIA, JĘZYKOZNAWSTWO, LITERATUROZNAWSTWO, NAUKI O KULTURZE I RELIGII, NAUKI PRAWNE, NAUKI SOCJOLOGICZNE, PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych