Oparzenia 2021: Procedury postępowania z chorym oparzonym

Data konferencji: 2021-11-18
Miejsce konferencji: Zakopane
Organizator: Evereth Publishing, Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej, Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
Opłata konferencji: 790-1460 zł
Publikacja pokonferencyjna: brak

Myślą przewodnią konferencji będzie postępowanie c chorym oparzonym na miejscu wypadku, w oddziałach ratunkowych i oddziałach szpitalnych. Omówienie i stworzenie kluczowych zasad prawidłowego postępowania i terapii z chorym od chwili urazu, poprzez hospitalizację, aż pod opiekę ambulatoryjną będzie swoistym algorytmem i standardem postępowania zarówno dla służb ratowniczych, jak i oddziałów szpitalnych. Na konferencji zostaną omówione nowe technologie w leczeniu oparzeń i chirurgia ciężkich oparzeń oraz holistyczne podejście do oparzeń.

Dyscyplina naukowa: medycyna
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu