Podatki i finanse w Polsce i Europie. Aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne

Data konferencji: 2022-09-24
Data nadsyłania abstraktów: 14 września, 2022
Miejsce konferencji: MS Teams
Organizator: Center For European Studies oraz Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Opłata konferencji: 115
Publikacja pokonferencyjna: Tak

Szanowni Państwo!

Center For European Studies oraz Center For American Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Podatki i finanse w Polsce i Europie. Aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne”.

KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 24 września 2022 roku między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.
(Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 25 września 2022.)

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat szeroko pojętych podatków i finansów w Polsce i Europie w aspekcie prawnym, politycznym, ekonomicznym oraz społecznym.
Organizatorzy konferencji pragną poddać pod dyskusję problematykę podatków i finansów z perspektywy tak historycznych, jak i współczesnych wymiarów ich funkcjonowania w Polsce i Europie.

PROPONOWANE (PRZYKŁADOWE) OBSZARY TEMATYCZNE:
• Europejskie systemy podatkowe
• Wyzwania prawa podatkowego i możliwe kierunki zmian
• Raje podatkowe w Europie
• Polityka podatkowe UE w dobie post-COVID-19
• Problematyka polskiego i europejskiego prawa finansowego
• Finanse publiczne wobec wyzwań XXI wieku
• Prawa i obowiązki konsumentów na rynku finansowym
• Rynki kapitałowe w Europie
• Podatki a regulacje spółek oraz struktur holdingowych
• i wiele innych!Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

KOMITET NAUKOWY KONFERNCJI
• Prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk (Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu)
• Luke Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE

➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

• Zamieszczenie abstraktu oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/zaR5m1RfUDnQRMPd8

• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 14 września 2022 r. (termin ten nie zostanie przedłużony)

• Uiszczenie opłaty za konferencję na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 17 września 2022 r. (godz. 20.00)Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 15 września 2022 r.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/9zKRXjazugQvMrpT6

• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 18 września 2022 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);

• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;

• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 20 września 2022 roku – do tego czasu zostanie Państwu udostępniony harmonogram konferencji z pełną listą wystąpień (wykładów) i prelegentów (nie oczekujemy opłaty “w ciemno”).

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 115 zł – certyfikat cyfrowy wysyłany mailowo (równoważny certyfikatowi papierowemu)
• 135 zł – certyfikat tradycyjny (papierowy) wysyłany pocztą

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członka zarządu stowarzyszenia PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru *: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja pt. “Podatki i finanse w Polsce i Europie. Aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne”.

* Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współwystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwóch lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez ilość prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch tygodni od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski)
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane WSZYSTKIM uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: https://tinyurl.com/y4ecxjk3

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorem Konferencji, Panem Alex Statkevych: statkevych@cfasofficial.com

Do zobaczenia na Konferencji!

Dyscyplina naukowa: Ekonomia, Finanse, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych