Polski System Medialny w Procesie Zmian | PTKS

Data konferencji: 2020-12-01
Data nadsyłania abstraktów: 31 października, 2020
Miejsce konferencji: ONLINE
Organizator: Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Opłata konferencji: 200
Publikacja pokonferencyjna: TAK

Przeobrażenia zachodzące w polskim systemie medialnym, na które mają wpływ zarówno relacje pomiędzy mediami i państwem, jak i dynamiczny rozwój nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Zagadnienie będzie traktowane bardzo szeroko.

Autorzy referatów mogą podejmować m.in. następujące kwestie szczegółowe:

  • jak pod wpływem nowych technologii zmienia się funkcjonowanie systemu medialnego?
  • jakie przeobrażenia zachodzą w poszczególnych sektorach medialnych, tj. prasie, radiu, telewizji?
  • jak zmienia się oferta medialna pod wpływem mediów społecznościowych?
  • czy media potrzebują państwa?
  • jak należy budować nowoczesną przestrzeń komunikacji i informacji?
  • jak chronić różnorodność mediów, niezależność dziennikarską, walczyć z cenzurą?
  • jak przeciwdziałać licencjonowaniu mediów, ograniczaniu dostępności do zawodu dziennikarza?
  • jak wspierać wydawców i nadawców w walce z „nieformalną wymianą treści” (piractwem), „pasożytnictwem materiałów prasowych”, tj. kopiowaniem materiałów prasowych on-line oraz wykorzystywaniem ich bez licencji i bez upoważnienia?
  • rola mediów w sytuacjach kryzysowych

 

Dyscyplina naukowa: Nauki o mediach i komunikowaniu
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych