Popkultura poza kontekstem 2.0

Data konferencji: 2021-11-10
Data nadsyłania abstraktów: 2 listopada, 2021
Miejsce konferencji: Microsoft Teams
Organizator: Koło Naukowe Medialno-Popkulturowe „Pruduktywni”
Opłata konferencji: darmowa
Publikacja pokonferencyjna: przewidywana publikacja tekstów w czasopiśmie CONSENSUS-Studenckie Zeszyty Naukowe

Konferencja ma na celu spojrzenie na zagadnienie popkultury przez pryzmat naukowy. Organizowane wydarzenie zakłada stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat współczesnych zjawisk zachodzących w kulturze popularnej. Uczestnicy wydarzenia zwrócą również uwagę na praktyki związane z uczestnictwem w popkulturze oraz jej odbiór. Podczas dyskusji panelowych analizowane będą wybrane wytwory popkultury, które w różnej formie towarzyszą ludziom na co dzień, bez względu na krąg kulturowy.

Dyscyplina naukowa: dziennikarstwo, medioznawstwo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych