Prawo nowych technologii

Data konferencji: 2021-12-05
Miejsce konferencji: online
Organizator: Młodzi dla Prawa
Opłata konferencji: -
Publikacja pokonferencyjna: -

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Analizę dopuszczamy w sposób ogólny, jak i na konkretnych przykładach. Wartością dodaną jest z pewnością analiza w skali globalnej lub regionalnej.

Zainteresowani jesteśmy wszystkimi aspektami szczególnie dotyczącymi kwestii:
medycznych, psychologicznych, prawnych i politycznych, energetycznych i klimatycznych, ekonomicznych, społecznych, urbanistycznych, historycznych, środowiskowych, międzynarodowych, przestępczości, transportowych, żywnościowych, mieszkaniowych, sytuacji demograficznej i rodzinnej, szans i zagrożeń wynikających z nowych technologii i kosmosu, dostępu do edukacji, i innych.

https://www.facebook.com/event

Dyscyplina naukowa: historia, archeologia, media, psychologia, IT
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych