Problemy zdrowia człowieka-przyczyny, stan obecny, sposoby na przyszłość

Data konferencji: 2021-11-26
Data nadsyłania abstraktów: 22 listopada, 2021
Miejsce konferencji: online
Organizator: Fundacja Tygiel
Opłata konferencji: 199-299 zł
Publikacja pokonferencyjna: możliwość wydania monografii

Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji Naukowej, podczas której będzie możliwa kompleksowa dyskusja nad obecnymi problemami zdrowia dostrzeganymi przez specjalistów. Spotkanie pozwoli na wspólną wymianę doświadczeń, wiedzy i refleksji, a także dyskusję nad zbliżającymi się problemami w obszarze zdrowia.

Dyscyplina naukowa: medycyna
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu